Musilová Eva

Musilová Eva* 24. 1. 1925 Praha

překladatelka z francouzštiny a angličtiny

Rozená Hirschová. Do kvarty navštěvovala francouzské gymnázium v Praze, v letech 1943-45 byla internována v terezínském ghettu, maturovala roku 1945 na reálném gymnáziu v Praze na Strossmayerově náměstí. V letech 1946-48 studovala srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1949 jí bylo znemožněno dostudovat, pracovala jako cizojazyčná korespondentka. V roce 1951 se provdala za Jiřího Musila, po narození dcery (1954) se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládala různé časopisecké a reklamní texty, na knižních překladech z francouzštiny a angličtiny spolupracovala především s nakladatelstvím Odeon. Zaměřuje se na klasickou i modernější beletrii, zejména francouzskou.

Překlady z angličtiny

Gellner, Ernest: Rozum a kultura (Reason and Culture; E, Crno, CDK 1999)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Frog and Toad Are Friends / Frog and Toad Together; P/P, Praha, Albatros 1977; Praha, Albatros 1985; Praha, Albatros 1990)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk se bojí rádi (Days with Frog and Toad; PP, Praha, Albatros 1994)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc (Frog and Toad All Year; PP, Praha, Albatros 1995)
Morgan, Charles: Soudcův příběh (The Judges Story; R, Praha, Máj 1948)

Překlady z francouzštiny

Anglade, Jean: Je čas metat kamení (Un temps pour lancer des pierres; R, Praha, Odeon 1977)
Anglade, Jean: Mramorová deska (Un front de marbre; R, Praha, Naše vojsko 1980)
Balzac, Honoré de: Mistr Kornelius (Maître Cornélius; N, in: Hledání absolutna / Mistr Kornelius / Prokleté dítě / Vendetta / Venkovský lékař, Praha, Odeon 1975) OSTATNÍ Miroslav Drápal
Balzac, Honoré de: Prokleté dítě (L'Enfant maudit; N, in: Hledání absolutna / Mistr Kornelius / Prokleté dítě / Vendetta / Venkovský lékař Praha, Odeon 1975) OSTATNÍ Miroslav Drápal)
Balzac, Honoré de: Slavný Gaudissart (L'Illustre Gaudissart; P, in: Okresní musa / Slavný Gaudissart / Bezděční herci / Dvojí rodina / Vstup do života, Praha, SNKLU 1965)
Bazin, Hervé: Rozvedená paní (Madame Ex; R, Praha, Odeon 1978)
Bazin, Hervé: Se zmijí v hrsti (Vipère au poing; R, Praha, Odeon 1974)
Beauvoir, Simone de: Mandaríni (Les Mandarins; R, Praha, Odeon 1967)
Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Izoldě (Roman de Tristan et Iseut; R, Praha, Praha, SNKLHU 1959; Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Cartier, Jean Pierre: Válka proti Albigenským (Histoire de la croisade contre les Albigeois; R, Praha Odeon 1979 [Eva Musilová = Dalibor Plichta])
Colette, Sidonie Gabrielle: Duo (Duo; P, in: Kočka / Duo, Praha, Odeon 1973)
Colette, Sidonie Gabrielle: Kočka (La Chatte; P, in: Kočka / Duo, Praha, Odeon 1973)
Colette, Sidonie Gabrielle: Osení (Le Blé en herbe; R, Praha, SNKLU 1961; Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Daudet, Alphonse: Tartarin z Tarasconu (Tartarin de Tarascon; R, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1968)
Daudet, Alphonse: Tartarin z Tartasconu (Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon; R, Praha, Vyšehrad 1987)
Dhôtel, André: Země, kam nikdy nedojdeš (Le pays, où lon narrive jamais; R, Praha, Odeon 1999)
Dreyfus, Mathieu: Dreyfusova aféra, jak jsme ji zažil (L'Affaire telle que l'ai vécue; LF, Praha, Odeon 1984)
Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová (Madame Bovary; R, Praha, Odeon 1973; Praha, Ikar 1995)
Gautier, Théophile: Kapitán Fracasse (Le Capitaine Fracasse; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1988; Ostrava, Sfinga 1995)
Hermary-Vieille, Catherine: Šílená láska (Un amour fou; R, Vimperk - Rudná, Papyrus - JEVA 1994)
Charles-Roux, Edmonde: Zapomenout na Palermo (Oublier Palerme; R, Praha, Odeon 1986)
Lanoux, Armand: Pastýř včel (Le berger des abeilles; R, Praha, Naše vojsko 1985)
Maurois, André: Zářijové růže (Les Roses de Septembre; R, Praha, Odeon 1982)
Maurois, André: Život A. Fleminga (La vie de A. Fleming; LF, Praha, Odeon 1981)
Merle, Robert: Výlučná vlastnost člověka (Le propre de l'homme; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Musset, Alfred de: Dílo (VB, VD, Praha, Odeon 1966, + další překladatelé)
Nerval, Gérard de: Markýz de Fayolle (Marquis de Fayolle; R, Praha, Aurora 1997)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián (Souvenirs d'enfance [1. La gloire de mon père / 2. Le Châtteau de ma mère / 3. Les temps des secrets]; vzpomínky, Praha, Odeon 1975)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián.Vzpomínky z dětství (Souvenirs d'enfance [1. La gloire de mon père / 2. Le Châtteau de ma mère / 3. Les temps des secrets / 4. Les Temps des amours]; vzpomínky, Praha, Odeon 1981)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián (1.) Tatínkova sláva (La gloire de mon père; vzpomínky, Praha, Odeon 1992)
Pons, René: Barva popela (Couleur du cendre; R, Praha, Odeon 1968)
Pozner, Vladimir: Čarodějův učeň (Le lever du rideau; N, Praha, SNKLU 1963)
Rolland, Romain: Nesmrtelné stránky J. J. Rousseaua (Les Pages immortelles de J. J. Rousseaua; LF,. Praha, František Borový 1947, jako Eva Hirschová, + Jan Skála (= Jaroslav Zaorálek)
Sartre, Jean-Paul: Zeď (Le Mur; PP, Praha, SNKLU 1965, + Josef Čermák; Praha, Odeon 1992, + Josef Čermák)
Simenon, Georges: Komisař Maigret ve Flandrech (Chez les Flamands; R, in: 3x zločin na vodě, Praha, Odeon 1980, [Eva Musilová = Věra Štovíčková])
Triolet, Elsa: Schválnosti života (Les Manigances; R, Praha, SNKLU 1964)