Mouchová Bohumila

Mouchová Bohumila* 5. 11. 1933 Blazice (u Kroměříže)

klasická filoložka, překladatelka z latiny a starověké řečtiny

V letech 1952-57 vystudovala latinu, řečtinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1958 působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako asistentka a později odborná asistentka, 1990-92 jako docentka, 1992 byla jmenována profesorkou, v letech 1993-2000 byla ředitelkou Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se pozdně antickou biografií, je autorkou několika monografií (Studien zum Kaiserbiographien Suetons, 1968, Untersuchungen zur Historia Augusta, 1975), řadu studií publikovala v domácích i zahraničních časopisech. S J. Burianem napsala populárně vědeckou knihu Záhadní Etruskové (1966 a 1977), autorsky se podílela na Slovníku latinských spisovatelů (1984) a Encyklopedii antiky (1973). Další oblastí její odborné práce je latinský jazyk; kromě vysokoškolských učebnic latiny se podílela na přípravě i televizního kurzu latinského jazyka a římské civilizace (1996). Překládá historická díla z latiny a starověké řečtiny, zpravidla ve spolupráci s Janem Burianem (*1929).

Překlady z latiny

Portréty světovládců 1. (Od Hadriana po Alexandra Severa) (Scriptores historiae Augustae I; LF, Praha, Svoboda 1982, + Jan Burian)
Portréty světovládců 2. (Od Maximinů po Carina) (Scriptores historiae Augustae II; LF, Praha, Svoboda 1982, + Jan Burian)
Synové slávy - oběti iluzí. Z pozdních římských panegyriků (LF [výbor projevů]], Praha, Svoboda 1977, + Jan Burian)

Překlady ze starověké řečtiny

Appianos: Zrod římského impéria. Římské dějiny 1 (Rómaika; LF, Praha, Svoboda 1986, + Jan Burian)
Appianos: Krize římské republiky. Římské dějiny 2 - Občanské války (Emfylia; LF, Praha, Svoboda 1989, + Jan Burian)
Héródianos: Řím po Marku Aureliovi (Tés meta Markon basileias historiai; LF, Praha, Svoboda 1975, + Jan Burian)