Michl Josef B.

Michl Josef B.* 1. 7. 1918 Suchohrdly (u Znojma)
† 5. 4. 2001 Brno

vysokoškolský pedagog, překladatel z norštiny a švédštiny

Vystudoval němčinu a latinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval roku 1946 (PhDr.). Brzy ho upoutala Skandinávie, kam se poprvé dostal roku 1947, a tehdejší pobyt v Norsku ovlivnil jeho další orientaci na skandinávské jazyky, literatury a kulturu. Řadu let působil jako středoškolský profesor a vysokoškolský lektor jazyků. Roku 1962 trvale zakotvil na Filozofické fakultě brněnské univerzity, kde se roku 1966 habilitoval a roku 1992 byl jmenován profesorem; v letech 1969-71 působil jako lektor češtiny na univerzitě v Uppsale. Ve své odborné činnosti se zabýval hlavně problematikou norské dvoujazyčnosti, osobností B. Björnsona (monografie Björnson a Slováci, 1970; Björnson a Československo, 1992) a v posledních letech Nobelovými cenami (kniha Laureatus laureata, 1995). Je autorem řady článků a úvah, často přesahujících i do jiných oborů (např. studie o F. Kafkovi a jeho recepci ve Skandinávii). Překladatelské dílo zahrnuje především překlady z norštiny a švédštiny. Překládal však i do severských jazyků, významnou měrou se podílel na vzniku antologie české a slovenské poezie ve švédštině (1970), spolu s Ö. Sjöstrandem připravil výbor z díla J. Seiferta (1984).

Překlady z norštiny

Alnaes, Finn: Kolos. Rukopis Braga Bragessona (Koloss; R, Praha, Svoboda 1982)
Bojer, Johan: Lidé u moře (Folk ved sjöen; R, Praha, SNKLHU 1960)
Bojer, Johan: Poslední viking (Den siste viking; R, Brno, Blok 1994)
Vik, Bjorg: Dcery (Dotre; D, Praha, Dilia 1993)


Překlady ze švédštiny

Bellman, Carl Michael: Sestry, bratři - číše výše! Fredmanovy Epištoly a Fredmanovy Zpěvy (Fredmans epistlar, Fredmans sånger; písně, Brno, Blok 1994)
Sjöstrand, Östen: Znamení Vodnáře (I vattumannens tecken, BB, Praha, Odeon 1990)
Södergran /Södergranová/, Edith: Země, která není (Samlade dikter; Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1990)

Překlady z různých severských jazyků

Sedm životů. Antologie severských novel (VN, Praha, Práce 1987)
Severské léto. Antologie severské poezie (VB, Praha, Práce 1977)