Malý Radek

Malý Radek


* 24. 7. 1977

básník, autor knížek pro děti a překladatel z němčiny a švédštiny

Vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor germanistika a bohemistika. Působí jako vysokoškolský učitel a překládá převážně z němčiny. Od roku 2001 publikoval několik básnických sbírek, řadu překladů poezie a knih pro děti a vlastních knih pro děti. Překládá také operní libreta. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena, překladatelské prémie Tomáše Hrácha, tvůrčí prémie a dvou ocenění Magnesia Litera. Jeho kniha veršů pro děti Listonoš vítr byla zapsána na Čestnou listinu IBBY.

Překlady z němčiny

Lubomirski, Karl: Pták nad hořícím lesem (Praha, BB-Art 2003)
Trakl, Georg: Podzimní duše (Praha, BB-Art 2005)
Kästner, Erich: Třináctý měsíc (Praha, Dokořán 2006)
Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu (Praha, BB-Art 2007)
Sonnenschein, Hugo: Zaběhl jsem se s toulavými psy (Praha, Dybbuk 2009)
Turkowski, Einar: Měsíční květina (Die Mondblume; Praha, Albatros 2010)
Rilke, Rainer Maria: V cizím parku (Olomouc, Aleš Prstek 2013)
Artmann, Hans Carl – Jandl, Ernst – Morgenstern, Christian – Ringelnatz, Joachim: Malé lalulá (Zlín, Archa 2014)
Kuhlmann, Torben: Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka (Lindbergh; Praha, Dynastie 2014)
Celan, Paul: Černé vločky (Zlín, Archa 2015)
Grimmové, Jacob a Wilhelm: Jorinda a Joringel a jiné pohádky (Praha, Albatros 2015)
Hroby v povětří. Poezie Bukoviny. (Praha, Fra 2015)
Stix, Gottfried W.: Setkání s Bohuslavem Reynkem. Vzpomínky a dokumenty (Olomouc, Rub 2015)
George, Stefan: Slovo (Das Wort; Olomouc, Aleš Prstek 2016)
Kuhlmann, Torben: Armstrong – dobrodružná cesta myšáka na Měsíc (Armstrong; Praha, Dynastie 2016)
Tuor, Leo: Giacumbert Nau. Pastýř na Greině (Giacumbert Nau; Zlín, Archa 2016) (s Jitkou Nešporovou)

Překlady operních libret

Jeníček a Mařenka (adaptace libreta opery Engelberta Humperdincka Hänsel und Gretel, Státní opera Praha, premiéra v dubnu 2015)
Kouzelná flétna (překlad a adaptace libreta E. Schikanedera pro operu W. A. Mozarta, Moravské divadlo Olomouc, premiéra v červnu 2016)

Překlady ze švédštiny

Sjöberg /Sjöbergová/, Lena: Bleší cirkus na cestě (Praha, Meander 2014) (s Dagmar Hartlovou)

poslední aktualizace: 3. 7. 2017