Málek Karel

Málek Karel* 3. 5. 1891 Praskolesy (u Berouna)
† 20. 3. 1981 Hořovice

překladatel z polštiny a němčiny

Po absolvování Nerudovy reálky v Praze vystudoval pojistnou matematiku; roku 1912 začal pracovat jako pojistný matematik u Pražské městské spořitelny, po 1. světové válce působil jako vedoucí odboru ministerstva financí, odtud přešel k rakouské pojišťovně Fenix, jejímž ředitelem byl až do jejího zániku v polovině 30. let. Potom byl až do znárodnění pojišťovnictví ředitelem pojišťovny Star, do důchodu odcházel roku 1956 jako pojistný matematik České pojišťovny. Ve 30. letech vydával vlastním nákladem odborný měsíčník Pojistný obzor, s Ferdinandem Peroutkou spolupracoval na vydávání týdeníku Přítomnost (později Dnešek). Překladatelské činnosti se věnoval vedle svého občanského povolání a dále pak až do konce života. Těžiště jeho překladů spočívá v polské literatuře, kromě toho překládal také z němčiny a francouzštiny, zejména drobnější práce, novinové články a přednášky (např. přednášku T. G. Masaryka Alkoholismus a etika, 1912).

Překlady z němčiny

Marcus, Ludwig: Pamětihodný život Richarda Wagnera (Das denkwürdige Leben des Richard Wagner; R, Praha - Bratislava, Editio Supraphon 1970)

Překlady z polštiny

Damian, Dominik: Neznámý z baru Kalypsó (Nieznajomy z baru Calypso; R, Praha, Práce 1969)
Gordon /Gordonová/, Barbara: Smrt si vybírá (Gwiazdy na ziemi; R, Praha, Práce 1967)
Gordon /Gordonová/, Barbara: Váza krále Priama (Waza króla Priama; R, Praha, Práce 1973)
Gottesman, Gustaw - Broszkiewicz, Jerzy: Rodina Bancroftů (Bancroftowie; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953)
Jarnicki, Władysław: Levandulová stopa (Rudy zostavia ślad; R, Praha, Práce 1963; Praha, Práce 1963)
Jarnicki, Władysław: Spálená země (Spalona ziemia; R, Praha, Vyšehrad 1971)
Jarnicki, Władysław: Tři bílé karafiáty (Trzy białe goździki; R, Praha, Práce 1966)
Kąkolewski, Krzysztof: Ukradený zločin (Skradziona zbrodnia; R, Praha, Lidová demokracie 1970)
Lutowski, Jerzy: Rodinná záležitost (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Orbis 1955)
Lutowski, Jerzy: Zůstane to v rodině (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953)
Melcer /Melcerová/, Wanda: Kostky jsou vrženy (Amerika szuka piechura; R, Praha, Práce 1957)
Patkowski, Maciej: Výstřely v horské chatě (Strzały w schonisku; R, Praha, Vyšehrad 1973)
Piwowarczyk, Andrzej: Otevřené okno (Otwarte okno; R, Praha, Naše vojsko 1965)
Przymanowski, Janusz: Vojáci čtyř řek (Żołnierze czterech rzek; R, Praha, Naše vojsko 1958)
Putrament, Jerzy: Osamělý divočák (Odyniec; R, Praha, Práce 1971)
Sienkiewicz, Henryk: Pouští a pralesem (W pustyni i w puszczy; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Státní nakladatelství dětské knihy 1967; Praha, Odeon 1971; Praha, Albatros 1974; Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1988; Třebíč, Akcent 2000)
Sienkiewicz, Henryk: Starý sluha a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1975, + Josef Rumler, Helena Teigová)
Zapolska /Zapolská, Gabriela: Čtveřice (Ich czworo; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955)