Lyons Kindlerová RitaIda

Lyons Kindlerová Rita Ida


* 5. 9. 1974 Praha

překladatelka z ukrajinštiny a novořečtiny

Po maturitě (1994) na gymnáziu Nad Štolou v Praze studovala 1994–2000 ukrajinskou a novořeckou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Několikrát se zúčastnila různých studijních pobytů a stáží v zahraničí (USA, Ukrajina, Řecko), je členkou České asociace ukrajinistů, Jednoty tlumočníků a překladatelů a Obce překladatelů. Překládá z ukrajinštiny současné prozaiky (Oksana Zabužko, Jurij Vynnyčuk, Natalka Sňadanko aj.) a klasické básníky (B. I. Antonyč, P. Karmanskyj aj.), filmy (Mamaj, Fudžou aj.), z novořečtiny (převážně romány a povídky klasických autorů a současných autorek), z češtiny do novořečtiny překládá českou poezii převážně první poloviny 20. stol. (Hlaváček, Gellner, Nezval, Seifert aj.) a písňové texty (Karel Kryl). Je také autorkou a překladatelkou česko-novořeckých konverzačních příruček. Věnuje se též redaktorské a editorské práci, organizaci překladatelských soutěží na Ukrajině. Je redaktorkou ukrajinské literatury na literárním portálu www.iliteratura.cz, spolupracuje s ČRo.


Překlady z ukrajinštiny

Zabužko, Oksana: Polní výzkum ukrajinského sexu (Polovi doslidžennja z ukrajinskoho seksu; OWP, Praha 2001)
Vynnyčuk, Jurij: Příběhy z Haliče (Lehendy Lvova; Portál, Praha 2002)
Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti (ed. R. Kindlerová; přel. R. Kindlerová et al.; Argo, Praha 2004)
Zabužko, Oksana: Sestro, sestro (Sestro, sestro; Argo, Praha 2006)
Antonyč, Bohdan Ihor: Zelené evangelium (Zelena Jevanhelija; výbor sestavil a předmluvu napsal Roman Lubkivskyj; verše přeložili Tomáš Vašut a Jaroslav Kabíček; předml. přel. R. Kindlerová; Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Praha 2009)
Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky (ed. R. Kindlerová; přel. R. Kindlerová et al.; Kniha Zlín, Zlín 2008)
Jagellonské dědictví: kapitoly z dějin středovýchodní Evropy (ed. Maciej Ruczaj; z polštiny a ukrajinštiny přeložili Rita Kindlerová et al.; CDK, Brno 2012)
Sňadanko, Natalka: Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky (Kolekcija prystrastej, abo Pryhody molodoji ukrajinky; Kniha Zlín, Zlín 2011)
Vynnyčuk, Jurij: Chachacha (Hy-hy-y; Kniha Zlín, Zlín 2009)
Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska: jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech (ed. Růžena Šišková, Mikuláš Mušinka, Jozef Hrušovský; SLÚ AV ČR; Euroslavica, Praha 2009)
Zabužko, Oksana: Muzeum opuštěných tajemství (Muzej pokynutych sekretiv; Kniha Zlín, Zlín 2013)

Překlady z novořečtiny

Zografu, Lili: Prostitutka (Epangelma: porni; Dybbuk, Praha 2007)

Překlady do novořečtiny

Dorovský, Ivan, Kirjakovský, Dmitri: Ilinden je v nás. Ilinden e vo nas. To Ilinten ine mesa mas. Ilinden is within us (česky, anglicky, makedonsky a novořecky – překlad novořecké části knihy, Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, Brno-Boskovice 2003)

poslední aktualizace: 6.10.2015