Lukeš Milan

Lukeš Milan* 14. 12. 1933 Praha

divadelní vědec, překladatel z angličtiny

V letech 1951-55 vystudoval divadelní vědu na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. 1950-60 pracoval v divadelní redakci nakladatelství Orbis, od 1960 byl redaktorem a 1964-70 šéfredaktorem časopisu Divadlo. Od 1966 přednáší divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1977 získal titul CSc., 1979 se stal docentem, 1985 získal titul DrSc. a 1987 byl jmenován profesorem. 1985-89 byl šéfem činohry Národního divadla v Praze, 1994 se stal předsedou Rady Národního divadla v Praze. 1989-90 byl ministrem kultury České republiky, 1990-92 poslancem České národní rady a místopředsedou vlády České republiky. Zabývá se především anglickým dramatem ( s A. Bejblíkem a J. Hornátem Alžbětinské divadlo: 1. Shakespearovi předchůdci, 1978, 2. Shakespearovi současníci, 1980, 3. Drama po Shakespearovi, 1985; Základy shakespearovské dramaturgie, 1985), americkým divadlem (monografie Eugene ONeill, 1979) a teorií dramatu (Umění dramatu, 1987). Vedle knižních publikací věnoval dějinám divadla a teorii dramatu mnoho vědeckých a odborných článků a studií, publikovaných doma i v zahraničí (např. v USA, Velké Británii, Japonsku, Indii). Kritiky otiskuje od 1953 v řadě periodik, např. v Lidové demokracii, Divadle, Divadelních novinách, Tvorbě, Scéně, Literárních novinách a v časopise Svět a divadlo. Překládá z angličtiny hlavně dramata a zaměřuje se především na dílo W. Shakespeara i novodobou anglickou dramatiku (N. R. Nash, J. Osborne, H. Pinter, G. B. Shaw) a na moderní americké drama (E. Albee, A. Miller, O'Neill, T. Williams).

Překlady z angličtiny

Albee, Edward (Franklin): Pískoviště (The Sandbox; D, in: Hry, Praha, Orbis 1964)
Barrie, J(ames) M(atthew): Záleží na okolnostech (The Admirable Crichton; D, Praha, Dilia 1974)
Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla (History of the Theatre; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny - Divadelní ústav 1999)
Heywood, Thomas: Žena zabitá dobrotou (A Woman Killed with Kindness; D, in: Alžbětinské divadlo 2. Shakespearovi současníci, Praha, Odeon 1980)
Kerr, Walter (Francis): Jak nepsat hru (How Not to Write a Play; LF, Praha, Orbis 1962; Praha, Orbis 1963)
Lawler, Ray(mond): Léto sedmnácté panenky (Summer of the Seventeenth Doll; D, Praha, Dilia 1958)
Linney, Romulus: Strasti Bedřicha Velikého (D, Praha, Dilia 1971)
Marlowe, Christopher: Maltský žid (The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta; D, in: Alžbětinské divadlo 1. Shakespearovi předchůdci, Praha, Odeon 1978)
Miller, Arthur: Hrdelní pře (The Crucible; D, Praha, Dilia 1960; Praha, Dilia 1962, uváděno pod názvem Čarodějky ze Salemu)
Nash, N. Richard: Obchodník s deštěm (The Rainmaker; D, Praha, Orbis 1957; Praha, Dilia 1957; Praha, Dilia 1959; Praha, Dilia 1961; Praha, Dilia 1967; Praha, Dilia 1979; Praha, Dilia 1982)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Anna Christie (Anna Christie; D, Praha, Dilia 1965)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Touha pod jilmy (Desire Under the Elms; D, Praha, Dilia 1975)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Smutek sluší Elektře (Mourning Becomes Electra; D, premiéra Ostrava, Státní divadlo 1976)
Osborne, John: Komik (The Entertainer; D, Praha, Dilia 1980; premiéra Praha, Národní divadlo 1957)
Pinter, Harold: Narozeniny (The Birthday Party; D, in: Anglické absurdní divadlo, Praha, Orbis 1967)
Pinter, Harold: Návrat domů (The Homecoming; D, in: Anglické absurdní divadlo, Praha, Orbis 1967)
Pinter, Harold: Správce (The Caretaker; D, Praha, Orbis 1965)
Shakespeare, William: Antonius a Kleopatra (Antony and Cleopatra; D,Praha, Dilia 1974)
Shakespeare, William: Bouře (The Tempest; D, premiéra Brno, Národní divadlo 1995)
Shakespeare, William: Hamlet (Hamlet; D, Praha, Dilia 1974)
Shakespeare, William: Tragický příběh Hamleta, dánského prince (Hamlet; D [tzv. malý Hamlet], Praha, Dilia 1979)
Shakespeare, William: Jindřich IV. (Henry IV.; D [1. díl], Praha, Dilia 1987; premiéra Praha, Národní divadlo 1987)
Shakespeare, William: Jindřich IV. (Henry IV.; D [2. díl], Praha, Dilia 1987; premiéra Praha, Národní divadlo 1988)
Shakespeare, William: Král Lear (King Lear; D, Praha, Dilia 1976; přepracované in: Pět her, Praha, Odeon 1980; premiéra Praha, Národní divadlo 1980)
Shakespeare, William: Macbeth (Macbeth; D, Praha, Dilia 1979)
Shakespeare, William: Richard II. (Richard II.; D, Praha, Dilia 1983)
Shaw, George Bernard: Člověk nikdy neví (You Never Can Tell; D, Praha, Dilia 1960; Praha, Orbis 1963)
Shaw, George Bernard: Pygmalion (Pygmalion; D, Praha, Dilia 1968; in: Divadelní moudrost G. B. Shawa, Praha, Mladá fronta 1979)
Shaw, George Bernard: Svatá Jana (Saint Joan; D, Praha, Dilia 1979; in: Divadelní moudrost G. B. Shawa, Praha, Mladá fronta 1979)
Wilde, Oscar: Vějíř lady Windermerové (Lady Windermeres Fan; D, Praha, Dilia 1981)
Wilder, Thornton (Niven): Dohazovačka (The Matchmaker; D, Praha, Dilia 1986)
Williams, Tennessee: Skleněný zvěřinec (The Glass Managerie; D, Praha, Dilia 1980)
Williams, Tennessee: Kočka na rozpálené plechové střeše (Cat on a Hot Tin Roof; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1982; premiéra Gottwaldov, Divadlo pracujících 1986)

Překlady z němčiny

Turrini, Peter: Nejbláznivější den (Der tollste Tag; D, Praha, Dilia 1976)