Lorenc Zdeněk

Lorenc Zdeněk* 12. 2. 1919 Praha
† 14. 10.1999

spisovatel, překladatel z francouzštiny a španělštiny

Od 1930 studoval na reálném gymnáziu v Praze-Libni, maturoval 1938 a začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po uzavření českých vysokých škol se od 1939 učil účetním v nakladatelství Melantrich. 1945 se vrátil na Filozofickou fakultu, ale studia nedokončil a 1947 se stal tajemníkem publikační komise ministerstva informací a osvěty. 1951 byl z politických důvodů propuštěn, 1952 zatčen a vyšetřován, od té doby pracoval v dělnických profesích (soustružník); do 1959 nesměl publikovat. Od 1965 se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání, počátkem 70. let opět ztratil možnost publikovat, a od 1971 byl zaměstnán jako železář a svářeč, po odchodu do důchodu jako vrátný (1981-86). Po 1990 otiskuje své texty zejména v Tvaru a Ateliéru. Jako básník měl blízko k mladosurrealistické Skupině Ra - sbírky Vodnář v Blížencích (1946), Plavba (1947), výborem veršů z let 1948-63 je sbírka Za zády (1967). Od konce 50. let se obrátil více k próze, po starší trojici novel Kardinálská vesnice (1947) vydal romány Virakoča (1959), Hodina pětadvacátá (1965) a Víno mrtvého muže (1969) a experimentální prózu Dutá lampa (1967). Překládal z francouzštiny a španělštiny, v překladech francouzské literatury se soustředil především na poezii a básnické texty 20. století.

Překlady z angličtiny

Asimov, Isaac: Ocelové jeskyně (The Caves of Steel; PP, Praha, Mladá fronta 1970; Praha, Ivo Železný 1994)

Překlady z francouzštiny

Barbusse, Henri: Bílý teror (Faits divers; VP, Praha, Mír 1950)
Blanc, Louis: Dějiny únorové revoluce r. 1848 (úryvky z Histoire de la Révolution française, Praha, K. Marel 1945)
Bost, Pierre: Vysoké sedlo (La Haute fourche;, P, Praha, Druž. Dílo 1946)
Cassou, Jean: Žíseň / Novic (VP, Praha, K. Marel 1946)
Čest básníků. Poesie francouzského odboje (VB, Praha, František Borový 1947, + další překladatelé)
Eluard, Paul: Výbor básní (VB, Praha, ........... 1946, + další překladatelé)
Rolland, Romain: Dopisy. Lev Nikolajevič Tolstoj (Praha, K. Marel 1946)
Soupault, Philippe: Snová zavazadla (VB, Jinočany, H & H 1999)
Tzara, Tristan: Paměť člověka (VB, Praha, Odeon 1966)

Překlady ze španělštiny

Básně F. Gárcii Lorky (VB, Praha, K. Marel 1945, + Libuše Prokopová)
Cabrera /Cabrerová/, Lydia: Černošské pohádky z Kuby (výbor, Praha, K. Marel 1945)

Překlady z různých jazyků

Magnetická pole (výbor [poezie, próza, kresby, koláže, stati, eseje], Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé)
Sto moderních básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé)