Lichtenstein Jan

Lichtenstein Jan* 10. 1. 1920 Trnava (Slovensko)

překladatel z maďarštiny a němčiny

Školní vzdělání získal v Budapešti, potom studoval v Praze na Univerzitě Karlově. Překladatelskou činností se začal zabývat roku 1946. Z maďarštiny do češtiny překládal především divadelní hry, v menší míře prózu. Věnoval se rovněž překládání z češtiny do maďarštiny, okrajově překládal z němčiny.

Překlady z maďarštiny

Barta, Lajos: Láska (Szerelem; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957)
Darvas, József: Černý chléb (Fekete kenyér; R, Praha, Svoboda 1950)
Fazekas /Fazekasová/, Anna - Rona, Emil: O věrném kolouškovi (Öreg néni őzikéje; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + Jan Alda [přebásnil]; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy1958, + Jan Alda [přebásnil])
Fazekas, Mihály: Zbojník Matyi (Ludas Matyi; R, Praha, Mladá fronta 1954, + Pavel Eisner [přebásnil])
Foeldes, Mihály: Hluboká brázda (Mélyszántás; D, Praha, Dilia po 1950)
Foti, Andor: Osudné setkání (Különös randevú; R, Praha, Naše vojsko 1974)
Hevesi, Lajos: Dobrodružství Andráse Jelkyho (Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai; R, Praha, Albatros 1986)
Horváth, János: Pěstování poštovních holubů (Póstagalamtenyésztés; příručka, Praha, Naše vojsko 1956)
Illés, Béla: Děla v Budapešti (A vígszínházi csata; R, Praha, Naše vojsko 1951; Praha, Naše vosjko 1953)
Illés, Béla: Země vykoupená (Honfoglalás; R, Praha, Naše vojsko 1956; Praha, Naše vojsko 1977)
Ilku, Pál: Gymnasiu hrozí vzpoura (Az osztály zendülői; R, Praha, Mladá fronta 1951)
Jókai, Mór: Poslední dny janičárů (A janicsárok végnapjai; R, Praha, Vyšehrad 1975)
Jókai, Mór: Černé démanty (Fekete gyémántok; R, Praha, Vyšehrad 1980, + Alfons Welter [verše])
Jsme lidé (VP, Praha, Naše vojsko 1951)
Katona, József: Bánk Bán (Bánk bán; D, Praha, Orbis 1958, + Alfons Welter, Jan Ort)
Kovács, György: Zuby nehty (Foggal és körömmel; R, Praha, Svoboda 1952)
Mándi /Mándiová/, Éva: Hrdinové všedních dnů (Hétköznapok hősei; D, Praha, Dilia 1951)
Mikszáth, Kálmán: Akli - císařův šašek (Akli Miklós cs. kir. udvari mulattató története; R, Praha, Vyšehrad 1977)
Rejtő, Jenő: Jít nebo zemřít (Menni vagy meghalni; R, Praha, Vyšehrad 1970)
Vadász, Ferenc: Zamřížované nebe (Tenyérnyi ég; próza, Praha, Naše vojsko 1979, + Alfons Welter [verše])
Vas, Zoltán: Směna světa (Cserébe a világ; R, Praha, Vyšehrad 1972, + Alfons Welter [verše])
Vas, Zoltán: Šestnáct let v žaláři (Tizenhat év fegyházban; R, Praha, Svoboda 1951)

Překlady z němčiny

Steidle, Luitpold: Rozhodnutí na Volze (LF [vzpomínky], Praha, Vyšehrad 1973)