Kafka Vladimír

Kafka Vladimír* 8. 6. 1931 Praha
† 19. 10. 1970 Praha

nakladatelský redaktor, překladatel z němčiny

Po maturitě (1950) na gymnáziu v Praze studoval 1950-56 češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; absolvoval diplomovou prací F. X. Šalda a německá literatura. Od 1956 byl zaměstnán v nakladatelství Mladá fronta, první rok jako korektor, 1957 přešel na místo odpovědného redaktora pro německou a francouzskou literaturu. Napsal řadu zasvěcených studií o německé literatuře, zejména o německém literárním expresionismu (o Gottfriedu Bennovi nebo Georgu Traklovi). Byl rovněž autorem mnoha doslovů k vydání děl německých spisovatelů a poznámek o autorech. Svou překladatelskou činností soustavně zpřístupňoval českému čtenářskému publiku moderní německou literaturu, především Franze Kafku, Heinricha Bölla a Güntera Grasse; řada jeho překladů se dočkala nových vydání v 90. letech. Okrajově překládal z francouzštiny.

Překlady z němčiny

Auerbach, Erich: Mimesis (VP, Praha, Mladá fronta 1968, + Miroslav Žilina, Rio Preisner)
Böll, Heinrich: Biliár o půl desáté (Billiard um halb Zehn; R, Praha, SNKLU 1962; Praha, SNKLU 1965)
Böll, Heinrich: Klaunovy názory (Ansichten eines Clowns; R, Praha, SNKLU 1966)
Brod, Max: Franz Kafka. Životopis (Franz Kafka, Eine Biographie; monografie [životopis + texty F. Kafky], Praha, Mladá fronta 1965, + Josef Čermák, [Vladimír Kafka texty Franze Kafky]; revidované vydání Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001, + Josef Čermák, [Vladimír Kafka texty Franze Kafky])
Brod Max - Kafka, Franz: Zámek (Das Schloss; D, Praha, Dilia 1965, + Josef Čermák)
Grass, Günter: Plechový bubínek (Die Blechtrommel; R, Praha, Mladá fronta 1969; Praha, Odeon 1992)
Kafka, Franz: Popis jednoho zápasu (Beschreibung eines Kampfes; PP, Praha, Odeon 1968; Praha, Odeon 1991; Olomouc, Votobia 1996)
Kafka, Franz: Povídky (Erzählungen; PP, Praha, SNKLU 1964, Praha, Odeon 1990, + Josef Čermák, Květa Hyršlová)
Kafka, Franz: Zámek (Das Schloss; R, Praha, Mladá fronta 1964, + Eduard Goldstücker; Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1989; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Müller, Richard Mattias: Sokratovské dialogy. 103 rozhovory o Německu (Über Deutschland; dialogy, Praha, Mladá fronta 1968)
Překlad literárního díla (výbor statí, Praha, Odeon 1970, + další překladatelé)
Wagenbach, Klaus: Franz Kafka (Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten; monografie, Praha, Mladá fronta 1967, + Josef Čermák; Praha, Mladá fronta 1993, + Josef Čermák)

Překlady z francouzštiny

Michaux, Henri: Jistý Plum (Un certain Plume; in: Tvář, 1/1969)

poslední aktualizace: 10. 5. 2018