Kuthan Rudolf

Kuthan Rudolf* 15. 8. 1886 Praha
† 24. 10. 1966 Praha

klasický filolog, překladatel z latiny a starověké řečtiny

Po maturitě (1905) na gymnáziu v Praze vystudoval bohemistiku a klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1911); roku 1923 získal prací Studia Tibulliana doktorát. Stal se středoškolským profesorem, vyučoval češtinu, latinu a řečtinu, kromě jednoho roku v Klatovech a nuceného penzionování na války (1941-45) působil až do 1948 na středních školách v Praze. V letech 1956-58 byl z politických důvodů vězněn, některá díla vydaná v této době vyšla bez uvedení jména překladatele. Překladatelské činnosti se věnoval celý život vedle své práce pedagogické, překládal z latiny a klasické řečtiny, poezii i prózu, nejvíce pozornosti věnoval překladům děl stoických filozofů (Epiktétos, Marcus Aurelius). V překladech veršů používal metodu přízvučné nápodoby časoměrného rozměru originálu. Část překladatelského díla spadá po období před rokem 1945, zejména do 20. a 30. let. Ve snaze o maximální kvalitu a sdělnost své překlady do nových vydání opakovaně přepracovával.

Překlady z latiny

O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, + František Novotný, Julie Nováková, Jaroslav Havelka, Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Jaroslav Šonka, [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])

Překlady ze starověké řečtiny

Epiktétos: Rukojeť / Rozpravy (Praha, Československá akademie věd 1957, [Rudolf Kuthan neuveden])
Epiktétos: Rukojeť / Rozpravy (pojednání, Praha, Svoboda 1972, + Jaroslav Ludvíkovský)
Aurelius Antonninus, Marcus: Hovory k sobě (Toužimský a Moravec 1948; Praha, Svoboda 1969); Praha, Svoboda 1975
Ezop (bajky, Červený Kostelec, Josef Doležal 1944)
Ezop: Bajky (bajky, Praha, Aulos 1993, + Václav Bahník)
O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, + František Novotný, Julie Nováková, Jaroslav Havelka, Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Jaroslav Šonka, [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Písně pastvin a lesů (VB, Praha, Svoboda 1977, [Rudolf Kuthan část veršů Theokritových, Moschových a Biónových], + Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina], František Novotný, Otmar Vaňorný, [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Řečtí idylikové: Theokritos, Moschos, Bión (VB, Praha, Toužimský a Moravec 1946)
Svět ezopských bajek (výbor, Praha, Svoboda 1976, + Václav Bahník, Rudolf Mertlík [jako Jiří Valeš], [Rudolf Kuthan Ezop], [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]))