Kučerová Anna

Kučerová Anna* 3. 4. 1896 Hradec Králové
† 1975 Praha

překladatelka z angličtiny, francouzštiny

(Původním povoláním byla učitelka. Překládala z angličtiny, fracouzštiny a němčiny, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, po roce 1945 vycházely v jejích překladech hlavně knihy pro děti a mládež.)

Překlady z angličtiny

Bromfield, Louis (Brucker): Když nastaly deště (The Rains Came; R, Praha, F. Borový 1939; Praha, F. Borový 1939; Praha, F. Borový 1939; Praha, F. Borový 1939; Praha, F. Borový 1940; Praha, F. Borový 1940; Praha, F. Borový 1940; Praha, F. Borový 1941; Praha, F. Borový 1941; Praha, J. Podroužek 1946; Praha, J. Podroužek 1946; Praha, Melantrich 1971; Praha, Melantrich 1992)
Galsworthy, John: Ostrov pokrytců (The Island Pharisees; R, Praha, SNKLHU, Praha 1953)
Harte, (Francis) Bret(t): Ztraceni v pustině (A Waif of the Plains; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965; České Budějovice, Růže 1970; in: Smrt v Orlím dvoře / Ztraceni v pustině, Praha, Albatros 1973)
Paul, Elliot (Harold): Ulička (Narrow Street; R, Praha, F. Borový 1948)
Webb /Webbová/, Mary: Vzácný jed (Precious Bane; Praha, Vyšehrad 1948)

Překlady z francouzštiny

Rolland, Romain: Jan Kryštof. 1. Úsvit. Jitro. Jinoch. 2. Vzpoura. Jarmark. 3. Antoinetta. V domě. Přítelkyně. 4. Hořící keř. Nový den (Jean-Christophe. 1. L'Aube. Le Matin. L'Adolescent. 2. La Révolte. La Foire. 3. Antoinette. Dans la maison. 4. Le Buisson ardent. La Nouvelle journée; R, Praha, SNKLHU 1953, + Nina Neklanová [1. a 2. díl])
Verne, Jules: Bezejmenná rodina (La Famille sans nom; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960)
Verne, Jules: Ledová sfinga (Le sphinx des glaces; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Verne, Jules: Vynález zkázy (Face au drapeau; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Albatros 1993)