Kubíčková-Stivínová Věra

Kubíčková-Stivínová Věra

* 16. 12. 1918 Rybná nad Zdobnicí

íránistka, teoretička a historička islámského výtvarného umění, překladatelka z perštiny a arabštiny

Rozená Kubíčková. Studium na Obchodní akademii v Praze, zahájené v roce 1936, násilně přerušilo uzavření českých vysokých škol. Zájem o Orient ji po válce přivedl na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde byli jejími učiteli J. Rypka a F. Tauer, v oboru dějin umění Jan Květ; 1951 získala titul PhDr. Po krátkém působení v knihovně katedry Blízkého východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nastoupila 1952 jako vědecká pracovnice do Orientálního ústavu, který se o rok později stal součástí nově založené Československé akademie věd. 1960 začala působit jako externí pedagog pro obor perské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1972 musela Orientální ústav opustit; pokračovala řadu let ve spolupráci s Náprstkovým muzeem, později s orientálním oddělením Národní galerie, kde uplatnila své široké znalosti v oboru islámského umění. Publikovala řadu vědeckých i populárních statí na téma perské klasické poezie a zejména pak moderní perské prózy. Vydala též řadu knižních i časopiseckých překladů, je autorkou mnoha hesel do různých literárních slovníků a encyklopedií.

Překlady z arabštiny

Ibn Síná, Abú Alí: Z díla (VE, Praha, SNKLHU 1954, + Karel Petráček)

Překlady z perštiny

Abú Saíd: Čtyřverší (VB, Nový Orient, 10/1945-46)
Alaví, Bozorg: Padesát tři (P, Světová literatura, 1/1962)
Attár: Vyznání Madžnúnovo (B, Nový Orient, 9/1955)
Bábá Táhir zpěvák hamadánský (VB, Praha, 1956)
Čúbak, Sádek: Klec (P, Nový Orient, 10/1964, příloha)
Čúbak, Sádek: Spravedlnost (VP, Praha, Odeon 1975, + Jiří Osvald)
Džamálzáde, Muhammad Alí: Jak jsem se stal politikem (P, Světová literatura, 1/1962)
Firdausí: Zál a Rúdábe (B, Praha, Nakladatelství ČSAV 1958)
Ghazzálí: Napomenutí králům (výbor z knihy rad pro vladaře, Nový Orient, 2/1969)
Gurgání, Fachruddín: O lásce Vís a Rámína (Vís u Rámín; B, Praha Odeon 1979)
Hedájat, Sádek: Prostředník (P, Nový Orient, 7/1962)
Hedájat, Sádek: Slepá sova (P, Světová literatura, 5/1962)
Hedájat, Sádek: Stolec Abú Nasra (N, in: Deset novel Asie a Afriky, Praha 1961)
Hedájat, Sádek: Tři kapky krve (Se katre chún; VP, Praha, SNKLU 1964)
Hedájat, Sádek: Zaběhlý pes (P, Světová literatura, 1/1962)
Nizámí, Arúzí: Naučení korunnímu princi aneb Čtyři rozpravy (Čahár maqále; EE, Praha, Odeon 1975)
Perské lidové písně. Z materiálů S. Hedájata a Kúhí Kermáního (VB, Nový Orient, 7/1960)
Pět svátečních svitků. Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet - Ester (Praha, SNKLHU 1958, + Stanislav Segert [jazyková spolupráce], Jaroslav Seifert, Vilém Závada [oba přebásnili])
Po cestách Alláhových. Perské legendy a paraboly (výbor, Praha, 1948, + Jan Rypka)
Rubá'iját. Výbor ze starých perských mystiků (Praha, Symposion 1948)
Rúdakí: Elegie na zašlé stáří (B, Nový Orient, 9/1955)
Rúzbehán: Čtyřverší (VB, Nový Orient, 10/1945-46)
Sa'dí: Růžová zahrada (VB [z Bústánu / Gulistánu], Praha SNKLHU 1954)
Šamsuddín, Muhammad Háfez: Co zbude z růží, když je slavík zradí (VB, Praha, Odeon 1987)
Šamsuddín, Muhammad Háfez: Z dívánu (VB, Praha, Supraphon 1986)