Kraus Karel

Kraus Karel* 28. 1. 1920 Plzeň

dramaturg, překladatel z francouzštiny a němčiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval literární historii a 1945 se stal lektorem, později dramaturgem Vinohradského divadla v Praze, z něhož 1950 musel odejít zároveň s J. Frejkou. Stal se tajemníkem scenáristického oddělení Československého státního filmu. Od 1956 byl dramaturgem činohry pražského Národního divadla, kde úzce spolupracoval s režisérem O. Krejčou a podílel se na koncipování jeho programu moderního básnického divadla; 1961 byl z ideologických důvodů propuštěn. V letech 1961-65 vedl činoherní oddělení Divadelního ústavu v Praze. Od 1965 byl dramaturgem a s O. Krejčou spolutvůrcem dramaturgické koncepce Divadla Za branou v Praze. Po jeho zrušení 1972 nesměl pracovat v kulturní sféře. Od 1986 redigoval samizdatovou revui O divadle. V letech 1990-95 byl dramaturgem obnoveného Divadla Za branou II. Autor řady teatrologických studií a mnoha statí a referátů v kulturních rubrikách časopisů a denního tisku. Ve shodě s profesním zaměřením překládá zejména texty divadelních her z francouzštiny (Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, Rolland, Claudel, Girardoux, Becket), němčiny (Goethe, Grillparzer, Nestroy, Hebbel, Schnitzler, Frisch) a ruštiny (Čechov), Čechovovy hry překládal do francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Bláznivý den aneb Figarova svatba (La Folle journé ou Le Mariage de Figaro; D, Praha, Dilia 1959, + František Hrubín [písně a verše])
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Figarova svatba (Le Mariage de Figaro; D, in: Lazebník sevillský / Figarova svatba, Praha, SNKLHU 1956, + František Hrubín [verše a písně]; Praha, Dilia 1957, + František Hrubín [verše a písně]; Praha, Dilia 1959, + František Hrubín [verše a písně])
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Lazebník sevillský (Le Barbier de Séville; D, in: Lazebník sevillský / Figarova svatba, Praha, SNKLHU 1956, + František Hrubín [verše a písně], Jaroslav Pokorný [verše a písně]; Praha, Dilia 1957, + František Hrubín [verše a písně], Jaroslav Pokorný [verše a písně])
Beckett, Samuel: Čekání na Godota (En attendant Godot; D, premiéra Praha, Divadlo za branou II 1991)
Conchon, Georges: Divošství (LÉtat sauvage; R, Praha, Odeon 1976, + David Kraus, [Karel Kraus neuveden])
Corneille, Pierre: Magická komedie (L'illusion comique; D, premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1975, + Jiří Gruša, oba jako Jaroslav Konečný; Praha, Dilia 1976, + Jiří Gruša, oba jako Jaroslav Konečný)
Giraudoux, Jean: Bláznivá ze Chaillot (La Folle de Chaillot; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1985, jako Jaroslav Konečný; Praha Dilia 1985, jako Jaroslav Konečný)
Giraudoux, Jean: Intermezzo (Intermezzo; D, premiéra Praha, Divadlo za branou 1967)
Giraudoux, Jean: Ondina (Ondine; D, Praha, Dilia 1968, + David Kraus [neuveden]; premiéra Praha, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1982, + David Kraus, oba jako Drahoslava Janderová; Praha, Dilia 1994)
Grenier, Roger: Kinoromán (Ciné-Roman; recenze s ukázkami, Světová literatura, 4/1975, + David Kraus, [Karel Kraus neuveden])
Lesage, Alain-René: Turcaret (Turcaret; D, Praha, Orbis 1958)
Marivaux, Pierre de: Improvizace (Les Acteurs de bonne foi; D, premiéra Praha, Divadlo za branou II 1992, + Otomar Krejča ml.)
Marivaux, Pierre de: Pokus (La Dispute; D, premiéra Praha, Divadlo za branou II 1992, + Otomar Krejča ml.; jako Experiment premiéra Praha, Disk 1997, + Otomar Krejča ml.)
Molière: Don Juan (Dom Juan ou le Festin de Pierre; D, Praha, Orbis 1954; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, Dilia 1960; Praha, Dilia 1978, jako Jaroslav Konečný)
Molière: Zdravý nemocný (Le malade imaginaire; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1960; premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1991)
Montherlant, Henry de: Staří mládenci (Les Célibataires; R, Praha, Odeon 1986, + David Kraus, [Karel Kraus neuveden])
Musset, Alfred de: Lorenzaccio (Lorenzaccio; D, Praha, Orbis 1959; in: Dílo, Praha, Odeon 1966)
Musset, Alfred de: Marianniny rozmary (Les Caprices de Marianne; D, in: Dílo, Praha, Odeon 1966)
Musset, Alfred de: Rozmar (Un Caprice; D, in: Dílo, Praha, Odeon 1966)
Musset, Alfred de: S láskou nejsou žádné žerty (On ne badine pas avec l'amour; D, Praha, Orbis 1956; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, Odeon 1966)
Neuveux, Georges: Žaloba proti neznámému (Plainte contre inconnu; D, Praha, Universum 1948)
Rolland, Romain: 14. červenec (Le 14 Juillet; D, Praha, Karel Voleský 1945; premiéra Praha, Městské divadlo na Královských Vinohradech 1945; in: Revoluční dramata, Praha, SNKLHU 1954)
Rolland, Romain: Divadlo lidu. Studie o novém divadle (Théâtre du peuple; studie, Praha, Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol 1946, + Jan Kopecký)
Roy, Jules: Šťastné údolí (La Vallée heureuse; R, Praha, Práce 1948, + Adrienna Krausová)
Scribe, Eugène - Legouvé, Gabriel: Povídky královny Navarrské (Contes de la reine de Navarre; D, Praha, Dilia 1975, jako Tamara Sýkorová)
Thiry, Marcel: Nondum iam non (Nondum iam non; N, in: Pět belgických novel, Praha, Odeon 1974, jako David Kraus)
Vildrac, Charles: Jen kuráž, Martine! (Du cran, Milot!; R, Praha, Albatros 1976, jako František Musil)

Překlady z němčiny

Frisch, Max: Čínská ze (Die chinesische Mauer; D, premiéra Praha, Městské divadlo na Královských Vimohradech 1947)
Goethe, Johann Wolfgang: Faust. První část tragédie (Faust. Der Tragödie erster Teil; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1997)
Grillparzer, Franz: Židovka z Toleda (Die Jüdin von Toledo; D, premiéra Praha, Divadlo za branou II 1995)
Hebbel, Friedrich: Marie Magdaléna (Maria Magdalene; D, Praha, Orbis 1960)
Nestroy, Johann Nepomuk: Náčelník Večerní vánek aneb Hody divých žen (Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl; D, Praha, Dilia 1975, + Jiří Gruša, oba jako Jaromír Povejšil)
Schikaneder, Emanuel: Kouzelná flétna (Die Zauberflöte; D [operní libreto], premiéra Brno, Státní divadlo 1977, + Jiří Gruša [neuveden])
Schnitzler, Arthur: Zelený papoušek (Der grüne Kakadu; D, premiéra Praha, Divadlo za branou 1968, + Otomar Krejča [neuveden])

Překlady z ruštiny

Čechov, Anton Pavlovič: Ivanov (Ivanov; D, premiéra Praha, 1970, + Josef Topol; Praha, Dilia 1971, Josef Topol)
Čechov, Anton Pavlovič: Tři sestry (Tri sestry; D, premiéra Praha, Divadlo za branou II, + Otomar Krejča ml,. Zuzana Vojířová)
Čechov, Anton Pavlovič: Višňový sad (Višňovyj sad; D, Praha, Dilia 1966, + Josef Topol)