Konůpek Jiří

Konůpek Jiří* 26. 10. 1919 Plzeň
† 6. 5. 1968 Praha

překladatel z francouzštiny a angličtiny

Maturoval roku 1938 na reálce v Praze, v letech 1939 a 1945-49 studoval francouzštinu, češtinu a srovnávací literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1950 získal titul PhDr. V letech 1950-56 pracoval jako asfaltér, 1956-66 působil jako středoškolský profesor, od 1966 byl ve svobodném povolání. Těžiště překladatelské činnosti spočívalo v překladech z francouzsky psané literatury, ale překládal i z angličtiny. Zaměřoval se především na divadelní hry a poezii.

Překlady z angličtiny

Patrick, John: Čajovna Srpnového měsíce (Teahouse of the August Moon; D, Praha, Dilia 1966)
Williams, Tennessee: Rodím se v plameni, vzkřikl pták Ohnivák (I Rise in Flame, Cried a Phoenix; D, Praha, Dilia 1965)

Překlady z francouzštiny

Apollinaire, Guillaume: Básně - obrazy (VB [z Oeuvres poétiques dApollinaire], Praha, SNKLU 1965)
Apollinaire, Guillaume: Barva doby (Couleur du temps; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1969)
Apollinaire, Guillaume: Casanova (Casanova; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1969)
Apollinaire, Guillaume: Tiréziovy prsy (Les Mamelles de Tirésias; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1969)
Bernanos, Georges: Rozhovory karmelitek (Dialogues des Carmélites; D, Praha, Dilia 1967)
Camus, Albert: Caligula (Caligula; D, in: Caligula / Stav obležení, Praha, Orbis 1965)
Camus, Albert: Stav obležení (L'état de siège; D, in: Caligula / Stav obležení, Praha, Orbis 1965)
Claudel, Paul: Rukojmí (L'Otage; D, in: Saténový střevíček a jiné hry, Praha, Orbis 1969)
Claudel, Paul: Saténový střevíček (Le Soulier de satin; D, in: Saténový střevíček a jiné hry, Praha, Orbis 1969)
Claudel, Paul: Zvěstování Panně Marii (L'Annonce faite à Marie; D, in: Saténový střevíček a jiné hry, Praha, Orbis 1969)
Cocteau, Jean: Orfeova závěť (Poèmes, Cérémonial espagnol du Phénix, Le Requiem, Les Mariés de la Tour Eiffel, Le Sang d'un poète; VB, VD, kritiky, úvahy, Praha, Odeon 1977, + Vladimír Mikeš, [Jiří Konůpek Krev básníka a Rekviem])
Cocteau, Jean: Rekviem (Le Requiem; BB, Praha, Mladá fronta 1968)
Flaubert, Gustave: Salambo (Salammbô; R, Praha, NLD 1962)
Fort, Paul: Francouzské balady (výbor z Les Ballades françaises; VB, Praha, SNKLHU 1960)
Genet, Jean: Balkón (Le Balcon; D, Praha, Dilia 1964; in: Černoši / Balkón, Praha, Orbis 1967)
Genet, Jean: Černoši (Les Nègres; D, in: Černoši / Balkón, Praha, Orbis 1967)
Genet, Jean: Služky (Les Bonnes; D, Praha, Odeon 1968)
Ghelderode, Michel de: Balada o velkém kostlivci (La Balde du grand macabre; D, Praha, Dilia 1966)
Ghelderode, Michel de: Hop, signore! (Hop, signor!; D, in: Rudá magie a jiné hry, Praha, Orbis 1967)
Ghelderode, Michel de: O ďáblovi, který sliboval hory doly (D'un diable qui prêcha merveilles; D, in: Rudá magie a jiné hry, Praha, Orbis 1967)
Ghelderode, Michel de: Pantagleize (Pantagleize; D, in: Pantagleize / Straka na šibenici, Praha, Dilia 1967)
Ghelderode, Michel de: Rudá magie (Magie rouge; D, in: Rudá magie a jiné hry, Praha, Orbis 1967)
Ghelderode, Michel de: Sir Halewyn (Sir Halewyn; D, in: Rudá magie a jiné hry, Praha, Orbis 1967)
Ghelderode, Michel de: Straka na šibenici (La Pie sur le Gibet; D, in: Pantagleize / Straka na šibenici, Praha, Dilia 1967)
Chrétien de Troyes: Cligés (Cligès; R, Praha, Odeon 1967)
Ionesco, Eugène: Plešatá zpěvačka (La Cantatrice chauve; D, Praha, Orbis 1964)
Marie de France: Milostné příběhy ze staré Francie (Les Lais; BB, Praha, SNKLHU 1958, + Otto František Babler)
Montherlant, Henry de: Mrtvá královna (Le Reine morte; D, Praha, Dilia 1967)
Montherlant, Henry de: Velmistr Řádu sv. Jakuba (Le Maître de Santiago; D, Praha, Dilia 1967)
Peyrefitte, Roger: Klíče svatého Petra (Les Clés de Saint Pierre; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960)
Prévert, Jacques: Divadelní hříčky (
Saint-Exupéry, Antoine de: Dopis rukojmímu (Lettre à un otage; R, in: Kurýr na jih / Noční let / Válečný pilot / Dopis rukojmímu, Praha, Naše vojsko 1968)
Saint-Exupéry, Antoine de: Noční let (Le Vol de nuit; E, in: Kurýr na jih / Noční let / Válečný pilot / Dopis rukojmímu, Praha, Naše vojsko 1968)
Saint-Exupéry, Antoine de: Válečný pilot (Pilote de guerre; R, in: Kurýr na jih / Noční let / Válečný pilot / Dopis rukojmímu, Praha, Naše vojsko 1968)
Saint-John Perse: Maják (Amers; BB, Praha, Mladá fronta 1968)
Saint-John Perse: Vichry (Vents; BB, Praha, SNKLU 1965, + Jiří Kolář, Bohumila Grögerová)
Verhaeren, Émile: Básně (VB, Praha, SNKLU 1962)
Verhaeren, Émile: Žárné chorály (VB, Praha, Mladá fronta 1960)