Ježek Jiří

Ježek Jiří* 7. 12. 1910 Chrudim
† 13. 11. 1963 Chrudim

knihovník, literární kritik, překladatel z francouzštiny, slovenštiny a dalších jazyků

Po maturitě (1921) na gymnáziu v Chrudimi studoval dějiny západních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1920-24), ve studiích pokračoval ve Francii (1924-26). Potom krátce vyučoval češtinu, němčinu a francouzštinu na středních školách v Praze, 1928-39 působil jako archivní pracovník a knihovník v Bratislavě. Po návratu do Čech pracoval 1939-48 v Knihovně vysokých škol technických (od 1947 ředitel) a současně 1942-48 přednášel na Státní knihovnické škole. Roku 1948 byl převeden do Národní a univerzitní knihovny, po osamostatnění Národní knihovny 1949 vedl její oddělení současné bibliografie až do odchodu do invalidního důchodu 1957. Psal články, studie a eseje o současné francouzské literatuře a později o jejích českých překladech, jako publicista se věnoval rovněž soudobé české literatuře. Překládal z francouzštiny, italštiny, němčiny a slovenštiny, značná část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945; později se věnoval překladům pouze sporadicky, především z francouzštiny a slovenštiny.

Překlady z francouzštiny

Gide, André: Vatikánské kobky (Les Caves du Vatican; R, Praha, Topičova edice 1948) 2. vydání
Holbach, Paul Henry Dietrich: Kapesní bohosloví čili Stručný slovník křesťanského náboženství (Théologie portative ou Dictionnaire abrégé de la religion chrétienne; filozofické pojednání, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1957)
Troyat, Henri: Ve znamení býka (Le Signe du taureau; R, Praha, Literární klub Máj 1947)

Překlady ze slovenštiny

Karvaš, Peter: Pokolení v útoku ( D??m Praha, Československý spisovatel 1955)
Karvaš, Peter: Toto pokolení (; D??m Praha, Československý spisovatel 1955)