Charvát Radovan

Charvát Radovan


* 9. 4. 1948 Praha

překladatel z angličtiny a němčiny

Po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze vystudoval ČVUT. Poté pracoval jako matematik-analytik ve výpočetním středisku ČEZ. V letech 1989-90 studoval germanistiku a anglistiku na univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Překládá z němčiny a angličtiny, více se zaměřuje na literaturu německy mluvících zemí.

Překlady z angličtiny

Anderson, Sherwood: Povídky (víkendová příloha MF, 1984)
Fyfe, H. B.: Jiná doba, jiné mravy (Manners of the Age, ve výboru Navštivte planetu Zemi!, povídka, Mladá fronta 1987)
Tine, Robert: Osobní strážce (Bodyguard, R, Praha, Arcadia, 1993)
Malá kniha zenové moudrosti (The Little Book of Zen Wisdom; citáty, Praha, Volvox Globator 1996)
Malá kniha židovské moudrosti (The Little Book of Jewish Wisdom; citáty, Praha, Volvox Globator 1996)
Malá kniha konfuciánské moudrosti (The Little Book of Confucian Wisdom; citáty, Praha, Volvox Globator 1998)

Překlady z němčiny

Ende, Michael: Punč přání (Wunschpunsch, dětská literatura, Praha, Arcadia, 1993)
Hesse, Hermann: Červnec (Heumond; P, Praha, Volvox Globator 1996)
Preussler, Otfried: Čarodějův učeň (Krabat; dětská literatura, Praha, Arcadia - Knižní klub 1996, 2. vydání Argo, Praha 2004)
Bauer, Winfried M.: Tyranie blahobytu (Tyrannei des Wohlstands; sociologická studie, Praha, Volvox Globator 1997)
Nadolny, Sten: Bůh drzosti Hermés (Ein Gott der Frechheit; R, Praha, Volvox Globator 1997)
Nadolny, Sten: Objevení pomalosti (Die Entdeckung der Langsamkeit; R, Praha, Volvox Globator 1997)
Werfel, Franz: Barbara neboli zbožnost (Barbora oder die Frömmigkeit; R, Praha, Volvox Globator 1997)
Hesse, Hermann: Putování (Wanderung; filozofující črty a úvahy, Praha, Volvox Globator 1998; Praha, KGB - Symposium 1998)
Roth, Patrick: Corpus Christi (Corpus Christi; R, Praha, Volvox Globator 1998)
Bernhard, Thomas: Vyhlazení. Rozpad (Auslöschung. Zerfall; R, Praha, Prostor 1999)
Walser, Martin: Johann (Ein springender Brunnen; R, Praha, Volvox Globator 1999)
Loetscher, Hugo: Mandarínovy oči (Die Augen des Mandarín, R, Praha, Volvox Globator 2001)
Bernhard, Thomas: Beton (Beton; R, Praha, Prostor 2001)
Bernhard, Thomas: Imitátor hlasů (Stimmenimitator; krátké příběhy, Praha, Prostor 2002)
Klemperer, Victor: Deníky I 1933-41 (Tagebücher 1933-41, deníky, Praha, Paseka 2002)
Bernhard, Thomas: Zločin kupeckého syna z Insbrucku (Das Verbrechen des Innsbrucker Kaufmannssohns, povídka ze sbírky Je to komedie? Je to tragedie?, Praha, Prostor 2003)
Bernhard, Thomas: Rozrušení (Verstörung, R, Praha, Prostor 2004)
Klemperer, Victor: Deníky II 1942-45 (Tagebücher 1942-45, deníky, Praha, Paseka 2004)
Hennetmair, Karl-Ignaz: Rok s Thomasem Bernhardem (Ein Jahr mit Thomas Bernhard, deník, Praha, Revolver Revue 2005)
Moníková, Libuše: Pavana pro mrtvou infantku (Die Pavanne für verstorbene Infantin; R, Praha, Argo, 2005)
Walser, Robert: Jakob von Gunten (Jakob von Gunten; R, Zblov, Opus 2005)
Bemmann, Hans: Kámen a flétna, a to ještě není všechno (Stein und Flöte, und das ist noch nicht alles; I. díl – Giza a její vlci, Praha, Argo 2006; II. díl – Sokolí dívka, Praha, Argo 2007; III. díl – Faun, Praha, Argo 2007)
Sebald, W. G.: Vystěhovalci (Die Ausgewanderten; Praha-Litomyšl, Paseka 2006)
Walser, Robert: Kratší prózy (výběr, Revolver Revue, Praha, 2006)
Walser, Robert: Pomocník (Der Gehülfe; R, Zblov, Opus 2006)
Bernhard, Thomas: Mráz (Frost; Praha, Prostor 2007)
Walser, Robert: Sourozenci Tannerovi (Geschwister Tanner; Zblov, Opus 2007)
Sebald, W. G.: Austerlitz (Austerlitz; Praha-Litomyšl, Paseka 2008)
Walser, Robert: Život básníka – výbor z krátkých próz I (Zblov, Opus 2008)
Grohmann, Josef Virgil: Pověsti z Čech (Sagen aus Böhmen; Praha, Plot 2009)
Rammstedt, Tilman: Čínský císař (Der Kaiser von China; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009)
Walser, Robert: Večerní čtení – výbor z krátkých próz I (Zblov, Opus 2009)
Bernhard, Thomas: Velký, nepochopitelný hlad/ Krátké prózy I (Großer, unbegreiflicher Hunger; Praha, Prostor 2010)
Walser, Robert: Procházka (Der Spaziergang; Zblov, Opus 2010)
Bernhard, Thomas: Události / Krátké prózy II (Ereignisse; Praha, Prostor 2011)
Musil, Robert: Zmatky chovance Törlesse (Die Verwirrugen des Zöglings Törless; Praha, Argo 2011)
Schmidt, Arno: Přesídlenci (Die Umsiedler; Zblov, Opus 2011)
Frisch, Max: Třetí deník - Skici (Entwürfe zum dritten Tagebuch; Praha-Litomyšl, Paseka 2012)
Sebald, W. G.: Saturnovy prstence (Die Ringe des Saturn; Praha-Litomyšl, Paseka 2012)
Schmidt, Arno: Alexander (Alexander; Zblov, Opus 2012)
Corino, Karl: Vzpomínky na Roberta Musila, výběr (Erinnerungen an Robert Musil; Revolver Revue 2013)
Glavinic, Thomas: Láska Carla Haffnera k remízám (Carl Haffners Liebe zum Unentschieden; Praha-Litomyšl, Paseka 2013)
Walser, Robert: Mikrogramy (Mikrogramme; Zblov, Opus 2013)
Hennetmair, Karl-Ignaz: Rok s Thomasem Bernhardem (Ein Jahr mit Thomas Bernhard; Praha, Prostor 2014)
Seelig, Carl: Putování s Robertem Walserem (Die Wanderungen mit Robert Walser; Zblov, Opus, 2014)
Serner, Walter: Poslední uvolnění manifest DADA (Letzte Lockerung; P.R.a.g. 2014)
Faktor, Jan: Jiříkovy starosti o minulost (Georgs Sorgen um die Vergangenheit; Praha, Plus 2015)
Sebald, W. G.: Pocity. Závratě (Schwindel. Gefühle; Praha, Paseka 2015)
Schmidt, Arno: Jezerní krajina s Pocahontas (Seelandschaft mit Pocahontas; OPUS 2015)
Hohl, Ludwig: Zápisky I–IV (DIe Notizen; Zblov, OPUS, 2015)
Hohl, Ludwig: Zápisky V–VIII (Die Notizen; Zblov, OPUS 2016)
Jahnn, Hans Henny: Noc z olova (Die Nacht aus Blei; pulchra 2016)
Schmidt, Arno: Větrné mlýny (Die ländlichen Erzählungen; Zblov, OPUS 2016)

 

poslední aktualizace: 4. 10. 2016