Hrubanová Věra

Hrubanová Věra9. 11. 1950 Praha
† 29. 3. 2020

překladatelka z francouzštiny a portugalštiny

Rozená Čmelíková. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole ve Štěpánské ulici v Praze studovala v letech 1969-75 obor francouzština - portugalština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Působila jako redaktorka a učitelka. Překládá z francouzštiny a portugalštiny, kromě beletrie publikovala též překlady časopisecky (Cahiers du CEFRES).

Překlady z francouzštiny

Slovník biblické kultury (Dictionnaire culturel de la Bible; LF, Praha, EWA Edition 1992, + další překladatelé)
Slovník řecko-římské mytologie a kultury (Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine; LF, Praha, EWA Edition 1993, + další překladatelé)
Degrelle, Léon: Tažení v Rusku 1941-1945 (La campagne de Russie 1941-1945; LF, Elka Press 1996)
Dějiny umění (Histoire de l´art; LF, Praha, Argo 1998, + další překladatelé)
Bianciotti, Hector: O čem si noc se dnem vyprávějí (Ce que la nuit raconte au jour; R, Praha, Malvern a B. Just, 1999, + Alena Lhotová)
Cendrars, Blaise: Uříznutá ruka (La main coupée; R, Praha, Elka Press 2000)
Slovník křesťanské kultury (Dictionnaire culturel du christianisme; LF, Praha, Garamond 2002, + další překladatelé)
Carbonell, Charles-Olivier et al.: Evropské dějiny Evropy, 2. díl Od renesance k renesanci? (15.-20.století) (Une histoire européenne de l’Europe, D’une Renaissance a l’autre? (XVe-XXe siecle); LF, Praha, Nakladatelství Karolinum 2003, + Alena Lhotová)
Acot, Pascal: Historie a změny klimatu - Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám (Histoire du climat – Du big bang aux catastrophes climatiques; LF, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005)
Pochna /Pochnaová/, Marie-France: Christian Dior (Christian Dior; B, Praha, Garamond 2009, + Alena Lhotová)

Překlady z portugalštiny

Amado, Jorge: Zmizení svaté Barbory (O Sumiço da Santa; R, Praha, Euromedia Group - Odeon 2000, + Eva Pokorná)

poslední aktualizace: 29.12.2014