Heřman Sáva

Heřman Sáva* 21. 5. 1926

překladatel z bulharštiny a angličtiny

Vystudoval angličtinu a bulharštinu na FF UK v Praze, jeden rok na univerzitě v Sofii, PhDr. roku 1950. Působil jako lektor češtiny na řadě univerzit, např. v Bělehradě a Lublani, v Pekingu výuku češtiny zakládal (1954-55). Roku 1968 byl vyslán na univerzitu do Neapole, kde byl jmenován profesorem slovanských jazyků. Po návratu r. 1972 byl ze svého pražského pracoviště, katedry slovanských jazyků FF UK, vypovězen a směl pracovat jen jako knihovník. Roku 1990 byl rehabilitován a do r. 1998 přednášel na slavistice. V důchodu překládal z angličtiny, i spolu s manželkou, PhDr. Zdenkou Heřmanovou.

Překlady z bulharštiny

Manolov-Dinko, Kostadin: Polnice volá do boje (Praha, Naše vojsko 1982; jako Ladislav Žižka)

Překlady z angličtiny

Frost, Scott: Paměti agenta FBI (The autobiography of FBI Special Agent; Bratislava, Tatran 1993)
Lynch /Lynchová/, Jennifer: Tajný deník Laury Palmerové (The Secret Diary of Laura Palmer; Bratislava, Tatran 1993)
Hitt, Jack: Umění vraždy (Perfect Murder; Praha, Olympia 2000; se Zdenkou Heřmanovou)

poslední aktualizace: 30.1.2017