Heřmanová Zdenka

Heřmanová Zdenka* 8. 12. 1930 Rakovník

orientalistka, překladatelka z čínštiny a angličtiny

Rozená Novotná. 1946-47 studovala ve středoškolské koleji v Anglii, po maturitě (1950) na Wintrově gymnáziu v Rakovníku byla přijata ke studiu čínštiny a dějin Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (do 1953), na něž navázala (do 1958) studiem čínského jazyka a literatury na Pekingské univerzitě; 1966 získala titul CSc. a 1967 PhDr. na Univerzitě Karlově. 1958-98 byla vědeckou pracovnicí Orientálního ústavu Československé akademie věd (později Akademie věd České republiky). Podílela se na sestavování a redakci devítidílného Česko-čínského slovníku. Spolupracovala i na mezinárodních projektech v lexikografii. Psala studie o problémech struktury a vývoje čínského znakového písma a jeho reformy, morfologii a lexikologii moderní a středověké čínštiny. Překládala ze středověké čínské prózy, např. výbor z klasického románu Vyprávění o putování na Západ (Si-jou-ti), pod českým názvem Opičí král, a zasloužila se o překlad a uvedení 25tidílného seriálu Ústřední čínské televize pod stejným názvem v Československé, respektive České televizi (1991 a 1994). Je rovněž autorkou populárních publikací o čínské kuchyni.

Překlady z angličtiny

Beinfield, Harriet - Korngold, Efrem: Průvodce čínskou medicínou (A guide to Chinese Medicine; LF, Praha, Nezávislý novinář 1996, + M. Camutaliová)

Překlady z čínštiny

Proč jel předseda Mao do Čchung-čchingu (P [lidové vyprávění], Nový Orient, 10/1953)
Jak Čuang-c' poznal Cestu (P [lidová], Nový Orient, 3, 4/1959)
Skříňka s poklady. Milostné povídky staré Číny (VP, Praha, Mladá fronta 1961)
Wu, Čcheng-en: Opičí král. Vyprávění o putování na západ (Wu Cheng´en: Xiyouji; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Brno, Svatá Mahatma 1994; Praha, Albatros 1997)
Kterak ctihodný otec Tripitaka zachránil mládence (P [pohádkový příběh], Nový Orient, 4, 5/1971)
Kao Siao-šeng: Stříbrňáky v řece (P, Nový Orient, 4/1985)
Wu Pching: Mlžná noc (P, Nový Orient, 9/1985)
Taši Dawa: Romance po tibetsku (P, Nový Orient, 8/1986)
Wang Meng: Akustitida (P, Nový Orient, 5/1987)
Liao Ťing-wen: Život psaný štětcem (Xu Beihong yi sheng - wode huiyi; LF, Praha, Práce 1989)
Wang Meng: Návrat do města T. (P, Světová literatura, 5/1989)
Čang Sien-liang: Polovina muže je žena (P, Světová literatura, 4/1991)
Tung Nien: První dotek (P, Nový Orient, 7/1995)
Volání jeřábů (VB [čínská poezie 2. a 3. století], Kladno, Nezávislý novinář 1996)
Feng Ťi-cchaj: Zázračný cop (Šen-pien; Praha, DharmaGaia 2010)

poslední aktualizace: 30.1.2017