Hajný Josef

Hajný Josef


* 4. 7. 1941 Litovel
† 15. 8. 2003

nakladatelský redaktor, překladatel z francouzštiny, italštiny a španělštiny

Střední školu absolvoval v Českém Krumlově (maturita 1958), v letech 1958-65 studoval romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako redaktor ve Světové literatuře (1964-65), v nakladatelství Odeon (1965-68), a v nakladatelství Melantrich (1968-69). Od roku 1970 do roku 1987 a znovu od roku 1992 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Krátce (1988-89) byl redaktorem časopisu Kmen. V letech 1990-92 působil jako redaktor v Československé televizi Praha. Věnoval se také činnosti literárně kritické a literárně historické. V překladech z francouzštiny se soustřeďoval na literaturu 20. století. Z italštiny překládal hlavně díla italských autorů druhé poloviny 20. století (Bassani, Fenoglio, Parise, Pavese), ale věnoval se také italské literatuře 19. století (Foscolo, Tarchetti) a období renesance (Machiavelli).

Překlady z francouzštiny

Bazin, Hervé: Vstaň a choď! (Lève-toi et marche; R, Praha, Svoboda 1981)
Bazin, Hervé: Zelený chrám (L'église verte; R, Praha, Svoboda 1985)
Boulle, Pierre: Planeta opic (La Planète des singes; R, Praha, Československý spisovatel 1970)
Boulle, Pierre: Uši džungle (Les oreilles de jungle; R, Praha, Práce 1975)
Dobzynski, Charles: Taromancie (Taromancie; R, Praha, Svoboda 1988)
Musset, Alfred de: Marianniny rozmary. Španělská stěna (Les Caprices de Marianne. Le Chandelier; D, Praha, Dilia 1975)
Stendhal: Lucien Leuwen (Lucien Leuwen; R, Praha, Svoboda 1988)

Překlady z italštiny

Argilli, Marcello: Atomino (Atomino; pohádka, Praha, Práce 1976)
Artom, Guido: Zmizelí soudcové (I giudici scomparsi; R, Praha, Svoboda 1981)
Bassani, Giorgio: Zahrada Finzi-Continiù (Il giardino dei Finzi-Contini; R, Praha, Odeon 1971)
Bonanate, Luigi: Mezinárodní terorismus (Terrorismo internazionale; literatura faktu, Praha, Columbus 1997)
Collotti, Enzo: Hitler a nacismus (Hitler e il nazismo; dokumenty, Praha, Columbus 1996)
D'Annunzio, Gabriele: Triumf smrti (Il trionfo della morte; R, Praha, Melantrich 1974)
Desiato, Luca: Můj otec Galileo (Galileo mio padre; R, Praha, Svoboda 1988)
Desideri, Ippolito: Cesta do Tibetu (Notizie istoriche del Tibet; cestopis, Praha, Odeon 1976)
Fenoglio, Beppe: Válka na pahorcích (Il partigiano Johnny; R, Praha, Naše vojsko 1977, s Iljou Hajnou)
Foscolo, Ugo: Poslední dopisy Jacopa Ortise (Ultime lettere di Jacopo Ortis; R, Praha, Odeon 1973)
Granzotto, Gianni: Po stopách Kryštofa Kolumba (Cristoforo Colombo; cestopis, Praha, Odeon 1990)
Grimaldi, Laura: Podezření (Il sospetto; R, Praha, Interpres 1991)
Hamilton, David: Buffalo Bill kontra Jesse James (Buffalo Bill contra Jesse James; pro děti, Praha, Univerzum 1991)
Hamilton, David: Tisíc dolarů za Buffala Billa (Mille dollari per Buffalo Bill; pro děti, Praha, Univerzum 1991)
Machiavelli, Niccolo: Úvahy o vládnutí a o vojenství (Il principe, l'arte della guerra, discorsi; traktáty, Praha, Naše vojsko 1986)
Machiavelli, Niccolo: Vladař (Il principe; traktát, 2. vydání Praha, Ivo Železný 1995)
Martiniová, Luciana: Marco na Sicílii (Marco in Sicilia; pro mládež, Praha, Albatros 1976)
Parise, Goffredo: Fešák kněz (Il prete bello; R, Praha, Svoboda 1977)
Parise, Goffredo: Pan šéf (Il padrone; R, Praha, Svoboda 1980)
Pavese, Cesare: Dřív než kohout zakokrhá (Prima che il gallo canti, La spiaggia; VN, Praha, Svoboda 1971)
Prisco, Michel: Cár mlhy (Una spirale di nebbia; R, Praha, Práce 1984)
Prisco, Michele: Dědicové větru (Gli eredi del vento; R, Praha, Svoboda 1983)
Scerbanenco, Giorgio: Soukromá Venuše (Venere privata, Traditori di tutti; VR, Praha, Naše vojsko 1985, s Evou Kolářová)
Schiraldi, Vittorio: Rukulíbám... (Baciamo le mani; R, Praha, Svoboda 1976)
Secchia, Pietro: Kdo jsou komunisté. Strana a masy v životě národa 1948-1970 (Chi sono i comunisti. Partito e masse nella vita nazionale, dal 1948 al 1970; stati, Praha, Svoboda 1981)
Tarchetti, Iginio Ugo: Fosca (Fosca; R, Praha, Svoboda 1976)
Tobino, Mario: Ve znamení medusy (Il clandestino; R, Praha, Naše vojsko 1983)
Volponi, Paolo: Vévodská opona (Il sipario ducale; R, Praha, Svoboda 1974)

Překlady ze španělštiny

Ibárruri, Dolores: Jediná cesta (El único camino; R, Praha, Naše vojsko 1986)
Liévano Aguirre, Indalecio: Bolívar (Bolívar; R, Praha, Práce 1983)
Neruda, Pablo: Kapitánovy verše (Los versos del capitán; BB, Praha, Práce 1979)
Villaverde, Cirilo: Cecilia Valdésová aneb Andělský pahorek (Cecilia Valdés o La loma del ángel; R, Praha, Práce 1983)