Hron Zdeněk

Hron Zdeněk* 23. 9. 1944 České Budějovice

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1961) na Vojenské škole Jana Žižky v Moravské Třebové studoval 1961-67 angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1968-87 vyučoval na Jazykové škole v Praze, od 1987 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Od 1999 je kulturním atašé velvyslanectví České republiky v Londýně. Překládá z angličtiny poezii, dramatická díla i prózu. Několik básnických antologií rovněž sestavil (Černý majestát. Poezie černé Ameriky 20. století, 1978; Ostrovy plovoucí k severu, 1990; Ve znaku bodlák. Antologie současné skotské poezie, 1995). Pro Československou a Českou televizi přeložil dialogy a podtitulky k řadě filmů a seriálů.

Překlady z angličtiny

Alžbětinské divadlo (Praha, Odeon 1978, 1980, 1985, [Zdeněk Hron překlad dokumentů])
Bach, Jonathan Livingston: Most přes navždy (Bridge Across Forrever; B v próze, Praha, Lyra Pragensis 1993)
Bach, Jonathan Livingston: Racek (Jonathan Livingston Seagull; R, Praha, Lyra Pragensis 1984; jako Jonathan Livingston Racek, Praha, Lyra Pragensis 1992)
Ballard, J. G.: Říše slunce (Empire of the Sun; R, Praha, Naše vojsko 1988)
Blake, William: Napíšu básně kytkám na listy (VB, Praha, Československý spisovatel 1978; doplněné vydání Praha, Paseka 1996)
Block, Thomas H(arris): Mayday (Mayday; R, Praha, Naše vojsko 1987; Praha, Naše vojsko 1989; Ostrava, Oldag 1993; Ostrava, Oldag 1995)
Bonington, Chris: Everest - tvrdá cesta (Everest - the Hard Way; LF, Praha, Olympia 1979)
Černý majestát. Poezie černé Ameriky 20. století (VB, Praha, Československý spisovatel 1978, + další překladatelé) též sestavil
Demetz, Peter: Praha černá a zlatá - Výjevy ze života jednoho evropského města (Prague in Black and Gold -Scenes from the Life of a European City; LF, Praha, Prostor 1998)
Donne, John: Komu zvoní hrana (VB, Praha, Československý spisovatel 1987)
Fénixovo hnízdo (VB, Praha, Supraphon, edice Lyra Pragensis 1991)
Hamilton, Nigel: J. F. K. - Neklidné mládí (J. F. K. Reckless Youth; LF, Praha, BB art 1998)
Harrison, Tony: My z Leedsu (VB, Praha, Československý spisovatel 1986)
Heaney /Heaneyová/, Mary: Za devíti vlnami - kniha irských mýtů a legend (Over Nine Wawes: A Book of Irish Legends; výbor Praha, Apsida 1999. + Ivan Ryčovský)
Heaney, Seamus: Přezimování pod širým nebem (VB, Praha, Odeon 1985; doplněné vydání Praha, Mladá fronta 1999)
Hill: Mercijské hymny (Mercian Hymns; BB Světová literatura, 4/1987)
Churchill, Winston: Druhá světová válka I-VI (The Second World War; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1992-95)
Churchill, Winston: Mé životní začátky (My Early Life; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Irish, William: Dáma měla oranžový klobouk (Phantom Lady; R, Praha, Práce 1984; in: 3x černá stopa, Praha, Odeon 1988)
Jezerní básníci (VB - Wordsworth, Coleridge, Southey, Praha, Mladá fronta 1999)
Judd, Denis: Impérium (Empire; R, Praha, BB art 1999)
Lambert, Eric: Dlouhá bílá noc (The Long White Night; R, Praha, Naše vojsko 1983)
Larkin, Philip: Vysoká okna (VB, Praha, Mladá fronta 1996)
Lawrence, Thomas Edward: Sedm sloupů moudrosti (Seven Pillars of Wisdom; LF, , Praha, BB art 1998)
Marston, John: Nespokojenec (The Malcontent; D, Praha, Dilia 1977)
Milligan, Spike: Já proti Rommelovi (Rommel? Gunner Who?; R, in: Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu / Já proti Rommelovi, Praha, Naše vojsko 1994)
Milligan, Spike: Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu (Adolf Hitler, My Part in His Downfall; R, in: Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu / Já proti Rommelovi, Praha, Naše vojsko 1994)
Milligan, Spike: Jak Monty přispěl k mému vítězství (Monty His Part in My Victory; R, Praha, Naše vojsko 1995)
Mitchell /Mitchellová/, Margaret: Jih proti severu (Gone with the Wind; R, Praha, Naše vojsko 1991; Praha, Ikar 2000)
Ostrovy plovoucí k severu (VB, Československý spisovatel 1989, + další překladatelé, [Zdeněk Hron: Heaney, Seamus - Harrison, Tony - Reading, Peter])
Poe, Edgar Allan: Bludná planeta (VB, Praha, Československý spisovatel 1991, + Josef Hiršal, Jaroslav Vrchlický, Vítězslav Nezval, Josef Václav Sládek, Aloys Skoumal, Edmund Břetislav Kaizl)
Ponting, Clive: Churchill (Churchill; LF, Praha, BB art 1997)
Ralegh, Sir Walter: Oceánova láska k Cynthii (VB, Praha, Aurora 1999)
Reading, Peter: Enfant terrible dnešní anglické poezie (VB, Světová literatura 4/1991)
S bodlákem ve znaku. Antologie současné skotské poezie (VB, Světová literatura 2/1995)
Ripley /Ripleyová/, Alexandra: Scarlett (Scarlett; R, Praha, Naše vojsko 1992; Praha, Ikar 2000)
Sereny /Serenyová/, Gita: Albert Speer - Jeho zápas s pravdou (Albert Speer; LF, Praha, BB Art 1997)
Shakespeare, William: Sonety (Sonets; VB, Praha, Lyra Pragensis 1986)
Stavis, Barry: Půlnoční lampa (Lamp At Midnight; D, Praha, Dilia 1979)
Škola noci (VB, Praha, Československý spisovatel 1978; doplněné vydání Praha, Paseka 1997)
Tourner, Cyril: Ateistova tragédie (The Atheist's tragedy; D, Praha, Dilia 1977)
Truscott, IV, Lucian K.: Šedá uniforma (Dress Gray; R, Praha, Naše vojsko 1982)
Tři americké básnířky. D. Levertovová, A. Richová, A. Sextonová (VB, Světová literatura, 6/1979)
Ve znaku bodlák. Antologie současné skotské poezie (VB, Světová literatura, 1995)

Překlady z latiny

Catullus, Gaius Valerius: Zhořklé polibky (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + Dana Svobodová, Jiří Žáček[přebásnil], [Zdeněk Hron přebásnil])