Hrdlička Zdeněk

Hrdlička Zdeněk* 12. 7. 1919 Praha
† 22. 3. 1999 Praha

sinolog a japanolog, vědecký pracovník, diplomat, spisovatel, překladatel z čínštiny a japonštiny

Od 1945 studoval na Univerzitě Karlově, kde 1949 získal doktorát filozofie (PhDr.). 1946-48 navštěvoval Harvard University Graduate School v USA. Byl jedním ze zakladatelů populárně-vědeckého orientalistického časopisu Nový Orient (1945). Od 1951 působil v diplomatických službách, nejprve jako kulturní přidělenec v Pekingu (do 1954), později v Japonsku (1957-61, 1964-69 jako velvyslanec). 1970-76 byl zaměstnán v Orientálním ústavu Československé akademie věd v Praze. Odborně se zaměřoval na studium orální literatury v Číně a Japonsku. Prováděl terénní výzkum dnes již téměř vymizelých vypravěčských druhů. Zabýval se také problematikou čínských a japonských zahrad a možnostmi jejich uplatnění v českém prostředí. Stal se inspirátorem bonsajistického hnutí, spoluzakladatelem Bonsai klubu Praha, byl autorem návrhů čínských a japonských zahrad realizovaných v arboretech a na výstavách s mezinárodní účastí. Překládal z čínštiny a japonštiny, na některých překladech spolupracoval s manželkou Věnceslavou Hrdličkovou (*1923); jejich překlad japonských pohádek vyšel francouzsky (Les plus beaux récits du Japon, Paris 1993) a anglicky (Japanese Folktales, London 1993).

Překlady z čínštiny

Ai Čing: Píseň o přísunové silnici (B, Nový Orient, 12-13/1949/50)
Balada o tom, jak Wu Sung zabil tygra (lidová balada, Nový Orient, 4/1958, + Věna Hrdličková)
Cchao, Ming: Pramen síly (R, Praha, Práce 1952)
Čchen Teng-kche: Živoucí peklo (Praha, Naše vojsko 1957)
Fang Č'min: Zápisky z vězení (LF, Praha, Mladá fronta 1955)
Li Šang-jin: Poesie (VB, Nový Orient, 1/1948/49)
Lotosová zátoka (VP, Praha, Práce 1951, + Věnceslava Hrdličková)
Tien Čia-jing: Z pásma Nezdolatelný (VB, Nový Orient, 9-10/1949/50)
Tu Jun-ši: Mrtvý voják ležící na okraji cesty (B, Nový Orient, 2-3/1949/50)
Vyprávěči od Bílé pagody (VP, Praha, Orbis 1955)
Wu Č'eng-en: Kamenný opičák objevuje Šťastnou zemi (fantastické vyprávění, Nový Orient, 2-3/1948/49)

Překlady z japonštiny

Enčó, Sanjútei: Pivoňková lucerna (Bota dóro; R, Praha, Odeon 1981, + Věnceslava Hrdličková)