Hoffmeister Adolf

Hoffmeister Adolf* 15. 8. 1902 Praha
† 24. 7. 1973 Říčky (u Rychnova nad Kněžnou)

malíř, ilustrátor a karikaturista, spisovatel a kulturní publicista, překladatel z francouzštiny a angličtiny

Po maturitě (1921) na gymnáziu v Praze studoval na Univerzitě Karlově práva, absolvoval 1925 a nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři svého otce; po vykonání advokátní zkoušky (1930) se stal advokátem a společníkem kanceláře. Na jaře 1939 emigroval do Francie, od 1940 pobýval opakovaně v internačních táborech na různých místech Francie a Maroka, 1941 se mu podařilo dostat do USA. Od 1942 pracoval v New Yorku jako redaktor v Úřadu pro válečné informace a současně působil v rozhlasové stanici Hlas Ameriky, od 1944 řídil československou sekci státního amerického rozhlasu. Po návratu do Československa vedl 1945-48 odbor pro kulturní styky se zahraničím na Ministerstvu informací, 1948-51 byl československým velvyslancem v Paříži. 1951 se stal profesorem, 1954-56 byl i rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Navázal na svou bohatou kulturní a společenskou činnost z předválečné doby (1920 byl spoluzakladatelem Devětsilu, od 1927 členem Spolku výtvarných umělců Mánes), od 1946 se účastnil práce UNESCO, zasedal v řadě uměleckých porot doma i v zahraničí, 1965-67 byl předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou pražského centra PEN klubu. 1970 mu byla veškerá veřejná, publikační i výstavní činnost znemožněna a odešel do důchodu. Vynikl v karikatuře osobností literatury a umění, koláži a knižní ilustraci. Výtvarnému umění se věnoval i jako esejista (Sto let české karikatury, 1955, Poezie a karikatura, 1961). Divadelní hry jsou obsaženy v knihách Hry z avantgardy a Hry a protihry (obě 1963). Autor kresbami doprovázených reportáží (Dalekohled, 1956), fejetonů a cestopisných causerií (Světobol, 1931, Povrch pětiletky, 1931, Americké houpačky, 1937, Pohlednice z Číny, 1954, vyhlídka z pyramid, 1957, Made in Japan, 1958, Mrakodrapy v pralese, 1963) a vzpomínkové knihy Podoby a předobrazy (1988).

Překlady z angličtiny

Johnson, Hewlett: Sovětská moc (Chicago 1943)
Joyce, James: Anna Livia Plurabella (Finnegans Wake; R [část], Praha, Jan Fromek 1932, + V. Procházka a M. Weatherallová; Liberec, Dauphin 1996, + V. Procházka a M. Weatherallová)

Překlady z francouzštiny

Effel, Jean: Stvoření světa / Stvoření člověka (La création du monde / La création de l'homme, le roman d'Adam; obrazová publikace [kreslený seriál], Praha, SNKLHU 1959)