Hodoušek Eduard

Hodoušek Eduard


* 18. 9. 1921 Volyně
† 10. 5. 2004

nakladatelský redaktor, překladatel ze španělštiny, francouzštiny a angličtiny

Maturoval 1940 na reálném gymnáziu v Plzni a do konce války pracoval jako úředník v nemocnici. Od roku 1945 studoval srovnávací dějiny literatur a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1950 získal titul PhDr. V letech 1950-52 byl v Praze zaměstnán jako korektor v nakladatelství Melantrich, roku 1952 přešel jako redaktor do Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeon), v roce 1963 se stal odborným pracovníkem Ústavu literatury Československé akademie věd; od roku 1971 do odchodu do důchodu roku 1982 byl opět redaktorem nakladatelství Odeon. V redakční práci pokračuje i nadále, je externím spolupracovníkem několika nakladatelství. Autorsky přispěl do řady odborných a slovníkových publikací. Byl vedoucím autorského kolektivu Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (1996) a Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska (1999). Překládá ze španělštiny a francouzštiny, zaměřuje se na romány, novely a povídky. Překlady veršů přispěl do próz překládaných z portugalštiny Z. Hamplem.

 

Překlady z angličtiny

Földes /Földesová/, Jolán: Zlaté náušnice (Golden Earrings; R, ilegální vydání Plzákovo nakladatelství 1948; Praha, Akropolis 1993)

 

Překlady z francouzštiny

Delbée /Delbéová/, Anne: Camille Claudelová (Une femme; R, Praha, Melantrich 1998)
France, Anatole: Baltazar. Perleťová schránka. Studně svaté Kláry. Sedm žen modrovousových (Balthasar. L'Étui de nacre. Le Puits de Sainte-Claire. Les Sept femmes de Barbe-Bleue; PP, Praha, SNKLHU 1959, + Miroslav Drápal, Jindřich Pokorný [verše])
France, Anatole: Bohové žízní (Les Dieux ont soif; R, in Bohové žízní / Na bílé skále, Praha, SNKLHU 1957; samostatně Praha, Lidové nakladatelství 1969)
France, Anatole: Na bílé skále (Sur la pierre blanche; filozofické dialogy, in Bohové žízní / Na bílé skále, Praha, SNKLHU 1957)
France, Anatole: Zločin Sylvestra Bonnarda, člena Institutu (Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut; R, Praha, Melantrich 1951; in Zločin Silvestra Bonnarda, člena Institutu / Komická historie, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Odeon 1976)
Sagan /Saganová/, Françoise: Šamáda (La Chamade; R, Praha, Akropolis 1994)
Séverin, Jean: Olympijské slunce (Le Soleil d'Olympie; R, Praha, Albatros 1975)

 

Překlady ze španělštiny

Alas, Leopoldo (Clarín): Doňa Berta (Dońa Berta; N, Praha, Československý spisovatel 1960)
Alas, Leopoldo (Clarín): Regentka (La Regenta; R, Praha, Olympia 2001)
Arreola, Juan José: Bájení (Confabulario; VP, Praha, Odeon 1974)
Carpentier, Alejo: Barokní koncert (Concierto barroco; N, in Barokní koncert / Harfa a stín, Praha, Odeon 1984; in Barokní koncert / Harfa a stín, Praha, Odeon 1990)
Carpentier, Alejo: Harfa a stín (El arpa y la sombra; N, in Barokní koncert / Harfa a stín, Praha, Odeon 1984; in Barokní koncert / Harfa a stín, Praha, Odeon 1990)
Carpentier, Alejo: Království z tohoto světa (El reino de este mundo; R, Praha, SNKLHU 1960; Brno, Host 1998)
Carpentier, Alejo: Náprava dle metody (El recurso del método; R, Praha, Odeon 1977)
Carpentier, Alejo: Štvanice (El acoso; N, in: Válka s časem / Štvanice, Praha, Odeon 1967)
Carpentier, Alejo: Válka s časem (Guerra del tiempo; PP, in: Válka s časem / Štvanice, Praha, Odeon 1967)
Carpentier, Alejo: Výbuch v katedrále - osvícené století (El siglo de las luces; R, Praha, Odeon 1985)
Carpentier, Alejo: Ztracené kroky (Los pasos perdidos; R, Praha, Odeon 1979)
Cela, Camilo José: Větrný mlýn (PP + N [výběr z Opera completa], Praha, Odeon 1977, + Josef Forbelský, Jarmila Kvapilová, Alena Ondrušková)
Cruz, Juan de la /Svatý Jan od Kříže/: Krátké spisy a korespondence (studie, úvahy, korespondence, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998)
Fuentes, Carlos: Nejprůzračnější kraj (La región más transparente; R, Praha, Odeon 1966)
García Márquez, Gabriel: Kronika ohlášené smrti (Crónica de una muerte anunciada; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Hynek 1997)
Gimferrer, Pere: Max Ernst aneb Rozplývání identity (Max Ernst o la disolución de la identidad; E, in Max Ernst, Praha, Odeon 1993)
Morales, Rafael: Kůň v lesích (Dardo, el caballo del bosque; R, Praha, Albatros 1980)
Pérez Galdós, Benito: Doňa Perfecta (Dońa Perfecta; R, Praha, Mladá fronta 1959)
Prada Oporeza, Renato: Úsvit (Los fundadores del alba; N, Praha, Melantrich 1978)
Quevedo, Francisco de: Život rošťáka (Historia de la vida del buscón; R, Praha, SNKLHU 1957; in Tři španělské pikareskní romány, Praha, Odeon 1980)
Rojas, Fernando de: Celestina (La Celestina; R, Praha, SNKLHU 1956)
Rulfo, Juan: Llano v plamenech (Llano en llamas; PP, Praha, SNKLU 1964, + Václav Kajdoš [13 povídek], [Eduard Hodoušek 4 povídky]; in Llano v plamenech / Pedro Páramo, Praha, Odeon 1983, + Václav Kajdoš [13 povídek], [Eduard Hodoušek 4 povídky])
Rulfo, Juan: Pedro Páramo (Pedro Páramo; R, in Llano v plamenech / Pedro Páramo, Praha, Odeon 1983)
Vidal Cadellans, José: Nebyl náš (No era de los nuestros; R, Praha, SNKLU 1964)
Vińas, David: Zeměpáni (Los dueńos de la tierra; R, Praha, Československý spisovatel 1963)
Zepeda, Eraclio: Jak jde čas v Chiapasu (Andando el tiempo; PP, Světová literatura, 1986)

 

poslední aktualizace: 12.9.2007