Hilčr Jindřich

Hilčr Jindřich* 10. 5. 1921 Čelákovice (u Prahy)

redaktor, básník, překladatel z ruštiny a slovenštiny, za jazykové spolupráce z bulharštiny

Vlastní jméno Jindřich Hiltscher si změnil 1947. Studoval reálné gymnázium v Brandýse nad Labem, maturoval 1940. Od 1941 žije v Čelákovicích, kde pracoval jako pomocný dělník a později úředník v Českých válcovnách kovů. 1945-47 studoval (sedm semestrů) srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia začal pracovat jako redaktor. Za více než třicet let svého redaktorského působení vystřídal několik redakcí časopisů a nakladatelství. 1947-49 byl v Mladé frontě, 1949-58 v Novém životě, 1958-61 ve Státním nakladatelství dětské knihy, 1962-63 ve Zlatém máji, 1967-69 v Květech; v Albatrosu inspiroval vznik Edice světových autorů a podílel se na založení Klubu mladých čtenářů a 1970-77 byl jeho metodikem. Od 1978 je v invalidním důchodu. Básnické dílo charakterizuje touha po harmonii a tendence ke zpěvnému verši, současně však odráží autorovo prožívání společensko-politické reality (sbírky Hodina do svítání, 1948, Píseň o věrnosti, 1951, Člověk roku 1956, 1957, Paměť vody a trav, 1964, Polní plášť, 1973). Na nejlepší tradice české dětské poezie básník navázal sbírkami U nás doma (1953), Bílý čáp (1974, rozšířené 1980), Krůčky v trávě (1983). Literatuře pro děti a mládež zasvětil i valnou část editorské práce. Překládá slovenskou a ruskou poezii pro děti a za jazykové spolupráce poezii bulharskou.

Překlady z bulharštiny

Bulharská lidová poesie (VB, Praha, SNKLHU 1957, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jindřich Hilčr přebásnil], + další překladatelé)
Karavelov, Ljuben: Bulhaři za starých časů (výbor, Praha, Slovanské nakladatelství 1951, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jindřich Hilčr přebásnil])
Víla nedbá o domácnost (antologie lidových pověstí, písní, pohádek, básniček a vyprávění z Bulharska, Brno, Blok 1976, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jindřich Hilčr přebásnil], + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Aleksandrova /Aleksandrovová/, Zinajda Nikolajevna: Můj Míša (dětská literatura, Bratislava, Mladé letá 1952)
Maršak, Samuil Jakovlevič: Bylo-nebylo (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951)

Překlady ze slovenštiny

Blažková, Jaroslava: Jak si kočky koupily televizor (Ako si mačky kúpili televízor; příběhy pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Moric, Rudo: Povídala ježčí máma... (dětská literatura, Praha, Albatros 1986, + Marie Vodičková)
Podjavorinská, Ľudmila: Medový hrníček (Medový hrnček; VB [pro nejmenčí děti], Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1985)
Sliacky, Ondrej: Jak se vlček vydal do světa (Ako si vlčko kordovánky kupoval; BB [pro děti], Praha, Albatros 1981)