Heger Josef

Heger Josef* 7. 5. 1885 Nyklovice (u Žďáru nad Sázavou)
† 6. 1. 1952 Nyklovice

překladatel z hebrejštiny a řečtiny

V Brně vystudoval klasické gymnázium (maturoval 1904) a bohosloví. Po vysvěcení na kněze působil od 1908 jako kaplan v Hustopečích u Brna, 1909 v Brně. Roku 1911 odejel do Palestiny, kde byl 1912 vicerektorem a 1913 rektorem hospice v Jeruzalémě. V letech 1913-16 studoval teologii ve Vídni, 1917 získal doktorát. V letech 1917-24 působil jako profesor na gymnáziu v Moravských Budějovicích, 1924 se stal profesorem Starého zákona na teologickém ústavu v Brně a od 1939 a znovu 1945-50 byl profesorem biblického studia na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Za války a po odchodu do důchodu žil ve svém rodišti. Překládal starozákonní biblické texty podle původních hebrejských a řeckých pramenů nebo podle jejich kritických zpracování. Usiloval o jejich věrné přetlumočení včetně zachování jejich poetické hodnoty. Své překlady doprovázel zasvěcenými úvody či doslovy, opatřil bohatým poznámkovým aparátem. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z hebrejštiny

Kniha Daniel (Brno, Akord 1947)

Překlady ze (staro??)řečtiny

Kniha Ježíše Siracha (Brno, Akord 1947)
Kniha moudrosti (Brno, Akord 1946)
Kniha Tobit (Tasov, Marie Rosa Junová 1940, + Jakub Deml [latinskou část o sv. Bonaventurovi], [Josef Heger řecký originál])