Hartmann Antonín

Hartmann Antonín* 14. 1. 1910 Hněvošice (u Opavy)
† 22. 12. 2001 Brno

klasický filolog, středoškolský a vysokoškolský pedagog, překladatel z latiny a starověké řečtiny

Po středoškolských letech na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (1921-28) a na reálném gymnáziu v Hlučíně (1928-29) vystudoval 1929-33 Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Většinu života věnoval pedagogické práci. Dráhu středoškolského profesora zahájil 1936-38 na reálném gymnáziu v Hlučíně, 1938-39 učil na reálném gymnáziu v Olomouci; potom přešel do Brna, kde 1939-53 vyučoval na klasickém gymnáziu a 1953-61 na jednotné střední škole. Roku 1961 se stal odborným asistentem na katedře starověké kultury Filozofické fakulty brněnské univerzity, kde působil i po odchodu do důchodu jako externí vyučující. Napsal pojednání o úředních termínech v Theodosiově kodexu, vypracoval řadu hesel z řeckých dějin pro Encyklopedii antiky (1973). Překládal z latiny a starověké řečtiny historická díla.

Překlady z latiny

Tacitus, Publius Cornelius: Letopisy (Annales; Praha, Svoboda 1975)
Tacitus, Publius Cornelius: Dějiny (Historiae; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976, + Antonín Minařík, Antonín Hartmann revidoval)
Tacitus, Publius Cornelius: Rozprava o řečnících (Dialogus de oratoribus; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976)
Tacitus, Publius Cornelius: Život Julia Agricoly (Agricola; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976)

Překlady ze starověké řečtiny

Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II (Bioi paralléloi; LF, Praha, Odeon 1967, + Václav Bahník, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz, Edita Svobodová)
Zósimos: Stesky posledního Římana (Nea historia; LF, Praha, Odeon 1983)
Prokopios: Válka s Peršany a Vandaly (Hyper tón polemon logoi; Bella I-IV; LF, Praha, Odeon 1985, + Květa Rubešová)