Hájek Igor

Hájek Igor* 22. 3. 1931 Ostrava
† 19. 3. nebo 19. 4. nebo 21. 4. 1995 Velká Británie

literární publicista, překladatel z angličtiny a němčiny

Roku 1955 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, byl zaměstnán v Ústředí knižní kultury a v agentuře Dilia. V roce 1964 se stal redaktorem Literárních novin (později Literárních listů a Listů). Na přelomu 60. a 70. let odešel do zahraničí, roku 1970 začal pedagogicky působit na univerzitě ve Velké Británii. Před odchodem do zahraničí publikoval časopisecky i ve sbornících řadu článků a studií o anglické a zejména americké literatuře. Překládal beletrii anglické a americké provenience (G. Greene, J. Steinbeck, J. Updike), překlady vycházely v českých zemích během 60. a 70. let a v reedicích v 90. letech.

Překlady z angličtiny

Bates, Herbert Ernst: Poslední přistání (Fair Stood the Wind from France; R, Praha, Československý spisovatel 1961)
Beaumont, Charles: Vetřelec (The Intruder; R, Praha, Československý spisovatel 1961)
Denney, Reuel (Nicholas) - Riesman, David - Glazer, Nathan: Osamělý dav (The Lonely Crowd; LF, Praha, Mladá fronta 1968, + Marcela Mašková)
Kerouac, Jack: Vyznání a technika moderní prózy (Belief & Technique for Modern Prose; E, Světová literatura, 6/1959)
Lee, (Nelle) Harper: Jako zabít ptáčka (To Kill a Mockingbird; R, Praha, SNKLU 1964, + Marcela Mašková; Praha, Odeon 1966, + Marcela Mašková; Praha, Knižní klub 1994, + Marcela Mašková)
Levy, Alan: Pražské peřeje (Rowboat to Prague; LF, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1975; Praha, Primus 1991)
Miller, Arthur: Ztracenci (The Misfits; literární scénář, Světová literatura, 3/1962)
Steinbeck, John (Ernst): Perla (The Pearl; R, Praha, Československý spisovatel 1958)
Updike, John (Hoyer): Zítra a zítra a tak dále (Tomorrow and Tomorrow and So Forth; P, Světová literatura, 5/1963)
Updike, John (Hoyer): Žádostiv ženy (Wife-wooing; P, Světová literatura, 5/1963)
Updike, John (Hoyer): Holubí pírka (VP, Praha, SNKLU 1965)
Updike, John (Hoyer): Astronom (The Astronomer; P, in: Ročenka zahraničních literatur 1956-1965, Praha, Odeon 1966)
Updike, John (Hoyer): Kentaur (The Centaur; R, Praha, Československý spisovatel 1967; Praha, Odeon 1991)
Welty, Eudora: Srdce Ponderova rodu (The Ponder Heart; R, Praha, Odeon 1967)

Překlady z němčiny

Remarque, Erich Maria: Jiskra života (Der Funke Leben; R, Praha, Melantrich 1957)