Grozdanovičová Doris

Grozdanovičová Doris* 7. 4. 1926 Jihlava
† 21. 8. 2019

nakladatelská redaktorka, překladatelka z angličtiny a němčiny

Po maturitě (1946) na gymnáziu v Brně studovala v letech 1946-50 angličtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V 50. letech pracovala jako úřednice, 1961-83 působila jako redaktorka beletrie v nakladatelství Československý spisovatel v Praze. Překládá beletrii z angličtiny a němčiny, z obou jazyků a do obou jazyků rovněž tlumočí.

Překlady z angličtiny

Brown, Christy: Moje levá noha (My left Foot; R [autobiografický], Praha, Zvon 1993)

Překlady z němčiny

Königsdorf /Königsdorf/, Helga: Běh věcí (Der Lauf der Dinde; PP, Praha, Odeon 1988)
Seydewitz, Max - Seydewitz /Seydewitzová/, Ruth: Darovaný Herkules (Der verschenkte Herkules; R, Praha, Vyšehrad 1977)
Seydewitz, Max - Seydewitz /Seydewitzová/, Ruth: Dívka s perlou (Das Mädchen mit den Perle; R, Praha, Vyšehrad 1975)
Seydewitz /Seydewitzová/, Ruth: Kdyby Madona mohla mluvit (Wenn die Madonna reden könnte; R, Praha, Orbis 1978)