Grossman Jan

Grossman Jan* 22. 5. 1925 Praha
† 10. 2. 1993 Praha

divadelní režisér, dramaturg a teoretik, překladatel z angličtiny, ruštiny a slovenštiny

Maturoval 1944 na Anglickém gymnáziu v Praze, 1945 začal studoval srovnávací literaturu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přitom pracoval jako redaktor (deníku Mladá fronta, týdeníku My 45, časopisu Listy) a lektor činohry Národního divadla (do 1948); po únoru 1948 byl ze studia vyloučen (1991 mu byl přiznán titul PhDr. za soubor prací Analýzy). 1949-53 byl dramaturgem a režisérem Státního divadla v Brně, 1953-56 dramaturgem a režisérem Burianova Armádního uměleckého divadla (později D 56). 1956-58 byl redaktorem poezie v nakladatelství Československý spisovatel. 1959-61 spolupracoval externě s Laternou magikou, 1961-62 byl dramaturgem a režisérem Městského divadla v Kladně. Od 1962-68 působil v Divadle Na zábradlí jako dramaturg, režisér a umělecký vedoucí činohry. Po 1968 měl doma značně omezené možnosti uměleckého uplatnění, několik let proto režíroval v zahraničí (v Nizozemsku, Rakousku, Švýcarsku). V Československu měl angažmá v oblastních divadlech (1974-80 Západočeské divadlo v Chebu, 1980-83 Divadlo Vítězného února v Hradci Králové) a 1983-89 v Divadle S. K. Neumanna v Praze. Od 1989 nejdříve hostoval a pak se vrátil do Divadla Na zábradlí, 1991 byl jmenován jeho uměleckým ředitelem. Zpočátku své umělecké dráhy se orientoval na literaturu, jako redaktorovi a kritikovi mu byla nejblíže tvorba mladých autorů vyhýbajících se dobovému schematismu (M. Holub, M. Kundera, J. Skácel, J. Šotola) a ze starších básníků dílo F. Halase a J. Ortena. Postupně se více přiklonil k divadlu, pozornost věnoval hlavně dílu B. Brechta a E. O'Neilla, z českých tvůrců A. Radokovi a E. F. Burianovi (25 let světelného divadla, 1960/61), kriticky sledoval hlavně činohru Národního divadla, činoherní soubory na Moravě a v 60. letech tzv. malé scény. Zdramatizoval Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka a Kafkův Proces. Přeložil jeden román a divadelní hry z angličtiny, jednu hru z ruštiny a jednu ze slovenštiny.

Překlady z angličtiny

Cronin, Archibald Joseph: Klíče království (The Keys of the Kingdom; Praha, Evropský literární klub 1948)
Miller, Arthur: Pohled z mostu (A View from the Bridge; D, in: 5 her. Praha, SNKLU 1962; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1962; samostatně Praha, Dilia 1967; premiéra Brno, JAMU 1967; premiéra Praha, DISK 1968; premiéra Praha, Realistické divadlo 1970; premiéra Mladá Boleslav, Městské divadlo 1998)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Smutek sluší Elektře (Mourning Becomes Electra; D, Praha, Orbis 1960; premiéra Hradec Králové, Divadlo Vítězného února 1964; premiéra Praha, Realistické divadlo 1964; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1967; Praha, Dilia 1967; premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1971; premiéra Praha, Městská divadla pražská 1987; premiéra Brno, Státní divadlo 1988; Praha, Dilia 1992; premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1995; premiéra Těšín, Těšínské divadlo 1996; premiéra Šumperk, Severomoravské divadlo)
Saroyan, William: Minuty na hodinách (The Time of Your Life; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1948; Praha, Dilia 1968; premiéra Hradec Králové, Klicperovo divadlo 1969; jako Čas tvého života premiéra Praha, Realistické divadlo 1975; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1982)
Williams, Tennessee: Sestup Orfeův (Orpheus Descending; D, Praha, Dilia 1961, + Jiří Kolář; Praha, Orbis 1962, + Jiří Kolář; premiéra Karlovy Vary, Divadlo V. Nezvala 1963; premiéra Praha, Městská divadla pražská 1963; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1963; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1964; premiéra Jihlava, Horácké divadlo 1965; premiéra Cheb, Krajské a oblastní divadlo 1965; premiéra Kolín, Městské divadlo 1966; premiéra Ostrava, Divadlo P. Bezruče 1966; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1967; premiéra Hradec Králové, Divadlo Vítězného února 1967; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1969; premiéra Opava, Slezské divadlo 1970; premiéra Příbram, Divadlo1971; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1983; premiéra Cheb, Západočeské divadlo 1986; premiéra Praha, Spolek Kašpar 1997; premiéra Brno, Národní divadlo 2000; premiéra Mladá Boleslav, Městské divadlo)

Překlady z ruštiny

Rachmanov, Leonid Nikolajevič: Neklidné stáří (Bespokojnaja starost; D, Praha, Umění lidu 1949, + Jan Kopecký; premiéra Praha, Národní divadlo 1949; premiéra Opava, Městské divadlo 1949; premiéra České Budějovice, Krajské a oblastní divadlo 1950; premiéra Praha, Vesnické divadlo 1950; premiéra Mladá Boleslav, Městské divadlo 1950; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1950; premiéra Olomouc, Krajské a oblastní divadlo 1950; premiéra Praha, Městská divadla pražská 1955; premiéra Nový Jičín, Beskydské divadlo 1960; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1961; premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1967; premiéra Brno, Státní divadlo 1974 [Jan Grossman neuveden]; jako Profesor Poležajev Praha, České divadelní a literární jednatelství 1949, + Jan Kopecký; premiéra Brno, Státní divadlo 1949; premiéra Liberec, Severočeské divadlo 1949; premiéra Jihlava, Horácké divadlo 1949)

Překlady ze slovenštiny

Karvaš, Peter: Pevnost (Bašta; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1948; premiéra Brno, Státní divadlo 1948; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1948; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1952; Praha, Dilia, 1955)