Francl Gustav

Francl Gustav* 28. 1. 1920 Praha
† 6. 1. 2019

novinář, filmový kritik, překladatel z francouzštiny, španělštiny a angličtiny

Gymnaziální studia absolvoval v Praze-Smíchově na Husově ulici, 1945-49 studoval romanistiku a srovnávací dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1949 získal titul PhDr. Za války byl krátce (1939-40) redaktorem Topičova nakladatelství, 1940-50 pracoval v Cyrilo-metodějském nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1950-51 v nakladatelství Orbis. Od 1951 působil téměř tři desetiletí (do 1980) v deníku Lidová demokracie jako redaktor kulturní rubriky. Kromě toho byl stálým spolupracovníkem filmových časopisů a revuí (Film a doba, Kino, Záběr).

Překlady z angličtiny

Sidney, Philip: Astrofel a Stella (Astrophil and Stella; BB, Praha, Odeon 1987, + Alois Bejblík )
Spenser, Edmund: Svatební píseň (VB, Praha, Odeon 1975)


Překlady z francouzštiny

Appolinaire, Guillaume: Apollinaire známý a neznámý (VB, Praha, Odeon, 1981, + další překladatelé)
Becque, Henri: Krkavci (Les Corbeaux; D, Praha, Orbis 1959)
Desbordes-Valmore, Marceline: Knížka něžností (VB, Praha, Odeon 1986, + Zdeňka Pavlousková)
Flaubert, Gustave: Korespondence (Correspondance; korespondence, Praha, Symposium 1948)
Hire, Jean de la: Poklad v hlubinách (Le trésor dans l'abîme; R, Praha, Albatros 1971)
Hugo, Victor: Beru si slovo (VB, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé)
La Fontaine, Jean de: Bajky (Fables; VB, Praha, SNKLHU 1959; Praha, Svoboda 1979)
Labé, Louise: Pláč krásné provaznice (VB, Praha, Odeon 1976)
Machaut, Guillaume de: Mé srdce pokorné (VB, Praha, Odeon 1977)
Malot, Hector: Volání moře (Romain Kalbris; R, Praha, Albatros 1984)
Martin-Chauffier, Simone: Ten druhý jsem já (L'autre chez les corsaires; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Nepřerušená píseň. Deset století francouzské poezie (VB, Praha, Vyšehrad 1980)
Pelot, Pierre: Dlouhý lov (La longue chasse; R, Praha, Albatros 1990)
Pelot, Pierre: Jediný rebel (L'Unique rebelle; R, Praha, Albatros1976)
Racine, Jean: Faidra (Phèdre; D, Praha, Orbis 1960)
Ronsard, Pierre de: Láska je u mne domovem (VB, Praha, Odeon 1985)
Ronsard, Pierre de: Sonety Heleně (Sonnets pour Hélène; BB, Praha, Symposion 1948)
Ronsard, Pierre de: Vezmi tu růži (VB, Praha, Odeon 1974)
Toulet, Paul-Jean: Zmizelé radosti (Contre-rimes; BB, Praha, Odeon 1989
Václav, vévoda Lucemburský a Brabantský: Netoužím po ráji (VB, Praha, Odeon 1975)
Verne, Jules: Sever proti Jihu (Nord contre Sud; R, Praha, Albatros 1973; Praha, Albatros 1978; Praha, Albatros 1989)

Překlady ze španělštiny

Juan de la Cruz /Svatý Jan od Kříže/: Poezie (VB, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1992)