Fastrová Jarmila

Fastrová Jarmila* 1. 6. 1899 Praha
† 28. 11. 1968 Praha

překladatelka z angličtiny, francouzštiny a italštiny

Dcera překladatelky, publicistky a spisovatelky Olgy Fastrové (1876-1965). Vystudovala chemicko-technologickou fakultu na Českém vysokém učení technickém (Ing.). Překladatelské činnosti se začala věnovat již v předválečné době. Překládala hlavně prózu z angličtiny, francouzštiny a italštiny. Těžištěm překladatelského úsilí byly převody americké i anglické klasické i moderní prózy. Z anglické zejména románová tvorba 18. století (H. Fielding) a 19. století (E. Brontëová, Ch. Brontëová, R. L. Stevenson, W. Scott, W. T. Thackeray). Z americké prózy se na sklonku 30. let těšil velkému ohlasu její převod románu M. Mitchellové Jih proti Severu, v 60. letech přetlumočila prózy T. Capoteho a N. Hawthorna. Řada jejích překladů zejména z americké literatury se v 90. letech dočkala nových vydání.

Překlady z angličtiny

Bowen /Bowenová/, Elisabeth: Skon srdce (The Death of the Heart; R, Praha, Odeon 1966)
Brontë /Brontëová/, Emily Jane: Vichrnné návrší (Wuthering Heights; R, Praha, Mladá fronta 1958)
Brontë /Brontëová/, Charlotte: Jana Eyrová (Jane Eyre; R, Praha, Mladá fronta 1954; Praha, Mladá fronta 1957)
Brontë /Brontëová/, Charlotte: Sirotek lowoodský (Jane Eyre; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Buckley, Christopher: Cesta do Říma (Road to Rome; R, Praha, V. Petr 1947)
Capote, Truman: Snídaně u Tiffanyho (Breakfast at Tiffany's; R, Praha, Československý spisovatel 1969; Praha, Argo 1994)
Carlisle /Carlisleová/, Helen Grace: Žena (The Wife; R, Praha, V. Petr 1935)
Carlisle /Carlisleová/, Helen Grace: Klub Amazonek (The Merry Merry Maidens; R, Praha, V. Petr 1938)
Dowdey, Clifford (Shirley Jr.): Odtroubeno (Bugles Blow No More; R, Praha, V. Petr 1940)
Fielding, Henry: Jonathan Wild (The History of the Life of the late Mr. Jonathan Wild the Great; R, in: Hry, Praha, SNKLU 1961)
Fielding, Henry: Josef Andrews. Vyprávění o dobrodružstvích Josefa Andrewse a jeho přítele pana Abrahama Adamse (The History of the Adventures of Josepf Andrews and His Friend Mr. Abraham Adams; R, Praha, SNKLHU 1956)
Fielding, Henry: Vyprávění o dobrodružstvích Josefa Andrewse a jeho přítele Abrahama Adamse (The History of the Adventures of Josepf Andrews and His Friend Mr. Abraham Adams; R, in: Cudný lokaj / Slavný mizera, Praha, Práce 1951)
Fielding, Henry: Vyprávění o životě nebožtíka pana Jonathana Wilda Velikého (The History of the Life of the Late Mr. Jonathan Wild the Great; in: Cudný lokaj / Slavný mizera, Praha, Práce 1951)
Graham /Grahamová/, Shirley: Byl jednou jeden otrok (There Was Once a Slave; LF, Praha, Naše vojsko 1957)
Hawthorne, Nathaniel: Šarlatové písmeno (The Scarlet Letter; R, Praha, Mladá fronta 1962; Lidové nakladatelství 1969)
Huxley, Aldous: Po řadě let ... (After Many a Summer; Praha, V. Petr 1946)
Cheever, John: Rodinná kronika Wapshotových (The Wapshot Chronicle; R, Praha, Mladá fronta 1967)
Lawson, Henry: S rancem na zádech (VP, Praha, SNKLU 1965)
McCullers /McCullersová/, (Lula) Carson (Smith): Balada o smutné kavárně (The Ballad of the Sad Café; R, in: Balada o smutné kavárně / Svatebčanka. Praha, Odeon 1985)
McCullers /McCullersová/, (Lula) Carson (Smith): Svatebčanka (The Member of the Wedding; R, Praha, Odeon 1969; in: Balada o smutné kavárně / Svatebčanka. Praha, Odeon 1985)
Mitchell /Mitchellová/, Margaret (Munnerlyn): Jih proti Severu (Gone with the Wind; R, Praha, V. Petr 1938; Praha, V. Petr 1939; Praha, V. Petr 1940; Praha, V. Petr 1940; Praha, V. Petr 1946; Praha, V. Petr 1946; Praha, V. Petr 1947; Praha, V. Petr 1947; Praha, V. Petr 1948; Praha, V. Petr 1948)
Paul, Elliot (Harold): Život a smrt španělského městečka (The Life and Death of a Spanish Town; R, Praha, V. Petr 1948)
Scott, sir Walter: Pověst o Montrosovi (A Legend of Montrose; R, Praha, SNKLHU 1954)
Scott, sir Walter: Srdce Edinburgu (The Heart of Mid-Lothian; R, Praha, Mladá fronta 1958)
Stevenson, Robert Louis: Katriona (Catriona; R, Praha, Práce 1959)
Stevenson, Robert Louis: Kumpáni (The Merry Men; R, in: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda / Markheim / Kumpáni, Praha, Mladá fronta 1958; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981)
Stevenson, Robert Louis: Markheim (Markheim; R, Praha, Mladá fronta 1958; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981)
Stevenson, Robert Louis: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; N, Praha, Mladá fronta 1958; in: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda / Franchardský poklad / Falesánské pobřeží, Praha, SNKLU 1965; in: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda / Franchardský poklad / Falesánské pobřeží, Praha, Odeon 1966; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981)
Stevenson, Robert Louis: Únos (Kidnapped; R, Praha, Mladá fronta 1956; Praha, Práce 1958)
Stone, Irving: Námořník na koni (Sailor on Horseback; R, Praha, Mladá fronta 1963; Praha, Mladá fronta 1973)
Thackeray, William Makepeace: Newcomové. Kronika počestné rodiny vydaná panem Arthurem Pendennisem (The Newcomes. Memoirs of a Most Respectable Family; R, Praha, SNKLHU 1955)
Thackeray, William Makepeace: Paměti urozeného pana Barry Lyndona (Memoirs of Barry Lyndon, Esq.; R, Praha, Práce 1952; Praha, Naše vojsko 1955)
Thackeray, William Makepeace: Pendennis. Kronika jeho šťastných i nešťastných osudů, jeho přátelé a jeho největší nepřítel (The History of Pendennis. His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest Enemy; R, Praha, SNKLHU 1960)
Thackeray, William Makepeace: Spiknutí v Bedfordské ulici (Bedford Row Conspiracy; P, in: Yellowplushovy paměti a jiné povídky, Praha, SNKLHU 1959)
Thackeray, William Makepeace: Vznešená bída (A Shabby Genteel Story; R, Praha, Svoboda 1951; in: Yellowplushovy paměti a jiné povídky, Praha, SNKLHU 1959)
Twain, Mark: Americký nápadník (The American Claimant; R, Praha, Práce 1951)
Twain, Mark: Naši na cestách (The Innocents Abroad; or, The New Pilgrims' Progress; LF, Praha, Melantrich 1953, + Ludmila Kaufmannová; jako Našinci na cestách Praha, Melantrich 1971, + Ludmila Kaufmannová)

Překlady z francouzštiny

Maurois, André: Život Benjamina Disraeliho (La Vie de Disraëli; R, Praha, Topičova edice 1947; Praha, Prostor 1997)