Eisnerová Dagmar

Eisnerová Dagmar* 15. 9. 1922 Praha

† 24. 10. 2000 (Švýcarsko)

překladatelka z němčiny, za jazykové spolupráce z maďarštiny

(???Peroutková. Anglistka.??? Dcera překladatele Pavla Eisnera (1889-1958), podílela se spolu s ním na některých překladech z němčiny. Žila a zemřela v zahraničí.)

Překlady z maďarštiny

Petőfi, Sándor: Blázen Ištók (Összes költeményei [Bolond Istók]; B, Praha, Melantrich 1952, + Bohumil Müller [jazyková spolupráce], Pavel Eisner)

Překlady z němčiny

Kafka, Franz: Proces (Der Prozess; R, Praha, Československý spisovatel 1958; Praha, SNKLU 1965; Polička, Argo 1992; Praha, Argo 1995, + Pavel Eisner)
Mann, Thomas: Zpověď hochštaplera Felixe Krulla (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Der Memoiren erster Teil; R, Praha, Mladá fronta 1958, + Dagmar Eisnerová; Praha, SNKLU 1964, + Pavel Eisner)
Schiller, Friedrich: Úklady a láska (Kabale und Liebe [z Horenausgabe von Schillers Sämtlichen Werken]; D, Praha, Orbis 1959, + Pavel Eisner)