Brousek Antonín

Brousek Antonín* 25. 9. 1941 Praha
† 1. 5. 2013 Jindřichův Hradec

básník a literární kritik, překladatel z němčiny, za jazykové spolupráce z makedonštiny

Po maturitě (1958) na střední škole studoval 1958-61 češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studia nedokončil a stal se redaktorem závodního časopisu národního podniku Armabeton. 1962-63 byl redaktorem poezie v nakladatelství Svět sovětů, 1963-64 působil v literárním oddělení Československého rozhlasu a 1964-66 (během vojenské prezenční služby) redigoval časopis Československý voják. 1966-69 byl redaktorem Literárních novin (Literárních listů, Listů). Od 1969 žije v zahraničí (od 1971 v Berlíně). 1970-76 vystudoval slavistiku, germanistiku a srovnávací literární vědu na univerzitě v Tübingenu a Berlíně. 1976-79 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání, 1982-85 působil v Brémách v Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě, 1979-82 a 1985-87 byl lektorem českého jazyka a literatury na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Od 1987 je docentem českého jazyka a literatury na univerzitě v Hamburku. 1994 získal titul PhD. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V zahraničí trvale spolupracoval s českými exilovými časopisy (Svědectví, Rozmluvy), s českým vysíláním BBC v Londýně, s německými rozhlasovými stanicemi (Neue Rundschau, Deutschlandfunk) a s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung. Manželka Markéta Brousková (rozená Černochová, *1941) je literární kritička a historička, od 1974 je docentkou německého jazyka na Svobodné univerzitě v Berlíně. Ve sbírkách lyriky postupně přecházel od metaforického vyjadřování k neobraznému pojmenování skutečnosti (Spodní vody, 1963, Netrpělivost, 1966, Nouzový východ, 1969 a 1992, Kontraband, Toronto 1995, Zimní spánek, Toronto 1980, Praha 1991, Vteřinové smrti, London 1987, Praha 1994). Jako editor se podílel na vydání několika výborů světové i české poezie (poezie I. Blatného). Kritiku oficiální české poezie 70. let obsahuje kniha Na brigádě (Toronto 1979). Překládá poezii z němčiny, podílel se na výboru z makedonské poezie.

Překlady z makedonštiny

Zelený host. Z nové makedonské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1969, + Pando Kolevski [jazyková spolupráce])

Překlady z němčiny

Brant, Sebastian: Loď bláznů (Das Narrenschiff; B-satira, Praha, Československý spisovatel 1970, jako Josef Brukner)
Hein, Manfred: Bílá proti bílé (Ohne Geleit, Taggefälle a z rukopisu Gegenzeichnungen; VB, Praha, Mladá fronta 1968)

Překlady z ruštiny

Belych, Grigorij Georgijevič - Pantělejev, Aleksej Ivanovič: Republika Škid (Respublika Škid; R, Praha, Svět sovětů 1963, + Eva Dolejšová, František Hrubín; Antonín Brousek a Frantušek Hrubín přeložili verše])

poslední aktualizace: 16. 5. 2017