Boušek Karel

Boušek Karel* 17. 7. 1922 Ústí nad Orlicí
† 14. 2. 2003

básník a politický pracovník, za jazykové spolupráce překladatel z bulharštiny a němčiny

Maturoval 1942 na obchodní akademii v Chocni. 1945-47 pracoval ve Východočeském rozhlasu v Pardubicích, potom krátce v redakci Mladé fronty v Praze, dále v propagačním oddělení podniku Velton v Hradci Králové, byl i náměstkem a později ředitelem národního podniku Panar. 1951-67, kdy byl zaměstnán v Gramofonových závodech (později Supraphon) v Praze, připravoval literární pořady pro Divadlo hudby. 1967-69 byl politickým pracovníkem oddělení kultury sekretariáltu Ústředního výboru Komunistické strany Československa a po epizodickém působení v redakci Květů byl 1970-71 ředitelem odboru knižní kultury na Ministerstvu kultury České socialistické republiky. 1971-76 byl ředitelem Divadelní a literární agentury Dilia a od 1977 do odchodu do důchodu 1983 šéfredaktorem nakladatelství Odeon. Psal především lyrické verše (Probuzené město, 1940, Prameny žízní, 1941); tvorbu dalších tři desetiletí, kdy knižně nepublikoval, zahrnuje sbírka Písně a léta (1977). Sbírka Ploty (1971) zahájila rychlý sled dalších básnických knih i řady výborů a Boušek se stal jedním z oficiálních básníků 70. a 80. let. Za jazykové spolupráce překládal poezii z bulharštiny a němčiny.

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Karel Boušek přebásnil], + další překladatelé)
Levčev, Ljubomir: Vzývání ohňů (VB, Praha, Odeon 1985, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Karel Boušek přebásnil]; Praha, Odeon 1986, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Karel Boušek přebásnil])

Překlady z němčiny

Poezie NDR. Antologie (VB, Praha, Odeon 1982, + Marie Bieblová [jazyková spolupráce], + další překladatelé)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017