Bojar Pavel

Bojar Pavel* 18. 5. 1919 Strakonice
† 16. 11. 1999 Praha

spisovatel, překladatel z ruštiny, francouzštiny a angličtiny

Původně se jmenoval Karel Krejčík, 1946 přijal svůj literární pseudonym i jako občanské jméno. Maturoval 1938 na reálném gymnáziu ve Strakonicích a začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od listopadu 1939 do června 1940 byl vězněn, 1940-45 vystřídal několik zaměstnání (pomocná vědecká síla v České akademii věd a umění, úředník reklamní agentury, překladatel a recenzent nakladatelství Antonín Dědourek). Dostudoval 1947 při zaměstnání. V letech 1945, 1948-49 a 1969-71 byl politickým pracovníkem aparátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 1946-47 šéfredaktorem a 1966-67 vedoucím redaktorem nakladatelství Svoboda, 1949-51 vedoucím tajemníkem Svazu československých spisovatelů, 1957-62 šéfredaktorem časopisu Květy. 1962-66 pracoval na tiskového odboru Ministerstva zemědělství a 1967-69 ve Vládním výboru pro cestovní ruch. 1971-76 byl velvyslancem v Brazílii a 1976-79 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí. Po odchodu do důchodu se 1980 přestěhoval z Prahy na Kladensko. Na prozaických dílech a překladech spolupracoval se svými manželkami, 1945-61 s Olgou Bojarovou (* 1925, rozená Hůlková, též Bojarová-Zemanová), od poloviny 80. let s Marií Bojarovou (*1921, rozená Knausová, též Jakubcová). Autor rexlexivní lyriky (sbírky Modravá šerka, 1942, Hoře milovati, 1943, Trysk, 1945, Mladost světa, 1950, Hlavou i srdcem, 1952, Jediná, 1972, Zde v rodné zemi, 1982, Doporučeně, 1983), románů (Siné roky, 1947) a próz pro mládež (Radost, 1946, Jmenuji se Geriňa, 1980). Trilogii o poválečném osidlování pohraničí a kolektivizaci Slunečný širý svět (Jarní vody, 1952, Horké dny, 1953, Úroda, 1961) a román Milenci vytvořil s Olgou Bojarovou. Společenské romány Pohled do té kotliny (1986) a Předpoklad ke katastrofě (1988) napsal s Marií Bojarovou. V překladatelské činnosti se soustředil převážně na ruskou klasickou a sovětskou budovatelskou literaturu. Překládal rovněž z francouzštiny a po 1990 dobrodružnou beletrii z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Browning /Browningová/, Dixie: Raněný jestřáb (A Bird in Hand; R, Praha, Harlequin 1993)
Herbert, Frank: Spasitel Duny (Dune Messiah; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993, + Marie Jakubcová)
London /Londonová/, Cait: Čas lásky (The Loving Season; Praha, Harlequin 1992, + Marie Jakubcová)
Smith, Murray: Ďáblův kejklíř (Devil's juggler; R, Praha, Odeon 1997, + Marie Jakubcová)

Překlady z francouzštiny

Coster, Charles de: Svatební cesta (Voyage de noces; R, Praha, Pavel Prokop a Svoboda 1948, + Olga Bojarová, Olga; in: Výbor z díla ve dvou svazcích. Sv. 1 Flandrské legendy - Svatební cesta, Praha, SNKLHU 1953, + Olga Boharová; in: Svatební cesta, Praha, Lidové nakladatelství 1970, + Olga Bojarová; Flanderské legendy / Svatební cesta, Praha, Odeon 1979)

Překlady z ruštiny

Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Mrtvé duše (Mjortvyje duši; R, Praha, ........ 1947, + Olga Bojarová)
Gorbatov, Boris Leontjevič: Vojácká duše (Rasskazy o soldatskoj duše; PP, Plzeň, Volnost 1945, + Olga Hůlková)
Iljin, Michail: Sto tisíc proč (Rassakzy o věščach; PP, Praha, ............ 1947, + Olga Bojarová)
Kazakevič, Emanuil Genrichovič: Dům na náměstí (Dom na ploščadi; R, Praha, Svět sovětů 1957, + Olga Bojarová; Praha, Svět sovětů 1962, + Olga Bojarová)
Malyškin, Alexandr Georgijevič: Pád Dairu (VP, Praha, Československý spisovatel 1954, + Olga Bojarová)
Malyškin, Alexandr Georgijevič: Sevastopol (Sevastopol; R, Praha, ......... 1969, + Olga Bojarová)
Obručev, Vladimir Afanasjevič: Plutónie (Plutonija; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + Olga Bojarová; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961, + Olga Bojarová; Praha, Albatros 1970, + Olga Bojarová)
Panova /Panovová/, Věra Fjodorovna: Vánice (Metělica; D, Praha, ............... 1960, + Olga Bojarová)
Prišvin, Michail Michajlovič: Kořen života (VP [z Koreň žizni], Praha, Svět sovětů 1951, + Olga Bojarová)
Prišvin, Michail Michajlovič: Kouzelný vdoleček (1956, + Olga Bojarová)
Prišvin, Michail Michajlovič: Na lovu (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961, + Olga Bojarová; Praha, Albatros 1973)
Prišvin, Michail Michajlovič: Okouzlený poutník (VP, Praha, Družstvo Dílo přátel umění a knihy 1946, + Olga Bojarová; Praha, Družstvo Dílo 1948, + Olga Bojarová)
Prišvin, Michail Michajlovič: Zlatý palouk (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959, + Olga Bojarová)
Tolstoj, Alexej: Křížová cesta (Chožděnije po mukam; R [3 díly], Praha, .......... 1948, + Olga Bojarová, 6. vydání Praha, Odeon 1974, + Olga Bojarová; Praha, Odeon 1977, + Olga Bojarová)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017