Binar Vladimír

Binar Vladimír* 6. 10. 1941 Velké Meziříčí
† 13. 1. 2016

spisovatel, literární vědec, překladatel z francouzštiny a slovenštiny

Od 1961 studoval bohemistiku a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1968 absolvoval, 1970 získal titul PhDr. V letech 1969-75 působil jako odborný asistent na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od 1975 se věnoval překladatelské a editorské činnosti ve svobodném povolání. 1989 se stal redaktorem nakladatelství Práce, 1990 se vrátil na katedru české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Manželka Miroslava Binarová (*1951, rozená Klima, původem z Tahiti), je překladatelka a učitelka jazyků (francouzština, španělština, čeština). Binar se zabývá hlavně českou literaturou 1. poloviny 20. století. Těžiskem literárněvědné práce byla zejména v 70. a 80. letech editorská činnost a s ní související autorství mnoha doprovodných studií, doslovů a komentářů. Soustavně se věnoval osobnosti a dílu Jakuba Demla (1968 diplomová práce Jakub Deml - vymezení vnitřního vývoje, 1970 doktorská práce Jakub Deml, 1978 s Bedřichem Fučíkem Zpráva o díle Jakuba Demla pro samizdatovou čtrnáctisvazkovou edici Dílo Jakuba Demla, 1978 eseje o J. Demlovi Čin a slovo, 1979 doprovodná studie Jakub Deml - básník tragičnosti české individuality k edici Demlových textů a další) a Bedřicha Fučíka (s M. Trávníčkem uspořádal 6 svazků Díla Bedřicha Fučíka, 1986-89). Vlastní umělecká tvorba zahrnuje verše (sbírka Hlava žáru, 1986), prózu (Číňanova pěna, 1981), Dimanche à Paris, 1986, román Playback, 1981) i vzpomínky (Kolokvia I, 1986). Pro Památník národního písemnictví a poetickou vinárnu Viola v Praze sestavil řadu literárních pásem, například z děl Jakuba Demla, Stanislava Vodičky, F. X. Šaldy, Charlese Baudelaira a francouzských prokletých básníků, pro Československý rozhlas připravil například literární pásmo J. A. Komenský: Orbis pictus. Překládá z francouzské a slovenské literatury.

Překlady z francouzštiny

Cesbron, Gilbert: Pařížská neviňátka (Les Innocents de Paris; R, Praha, Vyšehrad 1982)
Cesbron, Gilbert: Vězení i království (Notre prison est un royaume; R, Praha, Vyšehrad 1979)
Simon, Claude: Vítr. Pokus o obnovení barokního retáblu (Le Vent; R, Praha, Odeon 1980)

Překlady ze slovenštiny

Hrušovský, Ján: Pohroma (Pohroma; R, Praha, Vyšehrad 1974)
Kováčik, Peter: Čas do úsvitu (Čas do úsvita; R, Praha, Vyšehrad 1980)
Lenčo, Ján: Hvězdné okamžiky (Hviezdne okamihy; Praha, Vyšehrad 1986)
Martiš, Ján: V souhvězdí severu (V súhvezdí severu; próza, Praha, Vyšehrad 1988)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017