Berka Karel

Berka Karel* 4. 5. 1923 Břeclav
† 24. 11. 2004

logik, překladatel z angličtiny a němčiny

V letech 1948-51 studoval filozofii a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1951-55 vyučoval na základní škole v pohraniční oblasti. 1955-68 působil (jako odborný asistent, později docent) na katedře dějin filozofie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; 1964-68 byl hostujícím profesorem univerzity v Lipsku. 1968 se stal vědeckým pracovníkem Československé akademie věd, 1969 absolvoval studijní pobyt na Státní pensylvánské univerzitě v USA. 1972-82 externě přednášel na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Roku 1988 se stal členem korespondentem Československé akademie věd, 1990-92 byl členem prezídia Československé akademie věd; 1989 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Zabýval se především dějinami logiky (O vzniku logiky, 1959, Aristoteles, 1966, Bernard Bolzano, 1981, Stručné dějiny logiky, 1994; s L. Kreiserem Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik, 1986), metodologií (Škály měření, 1972, Teorie očekávaného užitku, 1974, Měření: Pojmy, teorie, problémy, 1977). Překládá z angličtiny a němčiny, zaměřuje se hlavně na díla z oblasti logiky, metodologie vědy a filozofie.

Překlady z angličtiny

Ashby, William Ross: Kybernetiky (An Introduction to Cybernetics; LF, Praha, Orbis 1961)
Carnap, Rudolf: Problémy jazyka vědy (LF [výbor], Praha, Svoboda 1968, + L. Tondl)
Hare, Richard Mervyn - Barnes, Jonathan - Chadwick, Henry: Zakladatelé myšlení -Platón, Aristoteles, Augustinus (Founders of Thought; LF, Praha, Svoboda 1994)
Körner, Stephan: Zkušenost a teorie (Experience and Theory; LF, Praha, Svoboda 1970)
Popkin, Richard H. - Stroll, Avrum: Filozofie pro každého (Philosophie Made Simple; LF, Praha, Ivo Železný 2000, + J.Pištěk, Ivana Štekrová)
Rawls, John (Bordley): Priority práva a ideje dobra (The Priority of Right and Ideas of the Good; E, Filosofický časopis, 6/1994)
Rawls, John (Bordley): Teorie spravedlnosti (A Theory of Justice; LF, Praha, Victoria Publishing 1995)
Russell, Bertrand: Logika, jazyk a věda (LF [výbor textů], Praha, Nakladatelství politické literatury 1967, + L. Tondl)
Russell, Bertrand: Logika, Věda, filosofie, společnost (LF [výbor textů], Praha, Svoboda 1993)
Wiener, Norbert: Kybernetika a společnost (The Human Use of Human Being: Cybernetics and Society; LF, Nakladatelství ČSAV 1963)

Překlady z němčiny

Brugger, Walter: Filosofický slovník (Philosophisches Wörterbuch; LF [encyklopedie], Praha, Naše vojsko 1994, + další překladatelé)
Cassirer, Ernst: Filosofie symbolických forem I. Jazyk (Philosophie der symbolischen Formen I. Die Sprache; LF, Praha, Oikumené 1990 NEBO 1996???)

poslední aktualizace: 2.9.2016