Breska Alfons

Breska Alfons* 13. 7. 1873 Kladno
† 26. 9. 1946 Praha

básník, překladatel z němčiny a japonštiny

Vystudoval gymnázium v Praze a poté zde vstoupil do poštovní služby. Roku 1925 odešel do penze. Před první světovou válkou pracoval jako knihovník Umělecké besedy, byl funkcionářem literárního odboru Umělecké besedy, Kruhu českých spisovatelů a Spolku českých spisovatelů Máj. Dílo je příznačné pro tvorbu autorů kolem Moderní revue. Psal poezii i veršované drama, tvarově navazující na poetiku J. Vrchlického, s pohádkovými a snovými motivy. V prozaické tvorbě je považován za pokračovatele J. Karáska, neboť navazuje na jeho tematiku okultních lásek a mystiky staré Prahy (Eurydiké). Divadelními, literárními i výtvarnými referáty přispíval do časopisů (Lumír, Zvon), je též autorem úvodů k mnoha klasickým literárních dílům. Rozsáhlá překladatelská činnost zahrnuje překlady z německé, francouzské, italské i španělské literatury. Velkého ohlasu ve 30. letech dosáhly jeho básnické antologie z německé poezie Modrá květina a z japonské poezie 17. a 18. století Mléčná dráha. Překládal také divadelní hry (pro Vinohradské, Švandovo a Stavovské divadlo v Praze a pro Městské divadlo v Plzni). Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, několik titulů se dočkalo reedic v 90. letech.

Překlady z japonštiny

Mléčná dráha (VB [antologie z japonských básníků haiku 17. a 18. století], Praha, Aurora 1993)

Překlady z němčiny

Nitsche???, Friedrich: Soumrak model čili Jak se filozofuje kladivem (filozofická próza, Olomouc, Votobia 1995)
Novalis: Učedníci sajští (BB, Liberec, Dauphin 1996)