Bieblová Marie

Bieblová Marie* 12. 2. 1909 Louny
† 21. 2. 1997 Praha

redaktorka, básnířka, překladatelka z francouzštiny, ruštiny a němčiny

Rozená Bulovová; manželka spisovatele Konstantina Biebla (1898-1951). Po studiu na reálném gymnáziu v Lounech přešla na Československou obchodní akademii do Prahy, kde roku 1928 maturovala. Z ruštiny a francouzštiny složila státní jazykovou zkoušku. Od roku 1946 byla zaměstnána na Ministerstvu informací a osvěty, později na Ministerstvu školství a Ministerstvu kultury. V letech 1955-65 pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství dětské knihy. Své překlady, zejména francouzské poezie, i vlastní básnickou tvorbu začala časopisecky uveřejňovat po druhé světové válce v Lidových novinách, později v Rudém právu, Novém životě, Literárních novinách, Tvorbě, Literárním měsíčníku a dalších. Je autorkou několika pohádek (Sluneční děti, 1972). Překládala beletrii z francouzštiny, němčiny a ruštiny.

Překlady z francouzštiny

Flaubert, Gustave: Tři povídky (Trois contes; PP, Praha, Odeon 1975, + Marie Kornelová)
Karibský maják. Poezie karibské oblasti (VB, Praha, Československý spisovatel 1987, + další překladatelé)
Milosz, Oscar Vladislas de Lubicz: Divoký sad vzpomínek (VB; Praha, Mladá fronta 1975, + Ivan Slavík)
Prévert, Jacques: Jsem jaký jsem. Výbor veršů a próz (VB, VP; Praha, Československý spisovatel 1983)

Překlady z němčiny

Berger, Uwe: Poezie NDR (Lyrik der DDR, BB, Praha, Odeon,1982)
Jäkel /Jäkelová/, Gertrude: Všechno sám spoèítám (Welches Kind zählt geschwind?; R, Praha, Albatros, 1980)
Könner, Alfred - Appelmann, Heinz: Let, paraplíčko, let (Flieg, Schirmchen, flieg; P, Praha, Albatros 1982)

Překlady z ruštiny

Barto, Agnija L'vovna: Veselé i vážné (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1968)