Baláš Miloslav

Baláš Miloslav* 22. 10. 1907 Křivé (Podlesí-Křivé, u Valašského Meziříčí)
† 31. 10. 1983 Nový Jičín

spisovatel, překladatel z arabštiny, francouzštiny a dalších jazyků

Po maturitě (1930) na gymnáziu v Holešově studoval na Univerzitě Karlově orientalistiku (1930-34) a práva (od 1934, JUDr. 1946). Od roku 1938 pracoval jako úředník okresního úřadu, 1942-45 byl archivářem a muzejním pracovníkem ve Valašském Meziříčí, od 1946 do odchodu do důchodu působil jako právník na Okresním národním výboru v Novém Jičíně. Souběžně se věnoval literární a překladatelské činnosti. Autor stylizovaných próz (povídky Stínohry ze tmy, 1936, Hlas a mlčení, 1944, Vějíř nocí, 1946 Zlatý věk, 1969) a folkloristicky zaměřených děl (román Mezi sousedy, 1928, reportáže Vodě neunikneš, 1967, Kouzelný kvítek. Vyprávěnky z Valašska, 1979) a vlastivědných prací. Překládal z arabštiny, francouzštiny, perštiny, turečtiny, bulharštiny, zaměřoval se na poezii. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z arabštiny

Badí az-Zaman al Hamadání: Beseda mosúlská (1943)

Překlady z francouzštiny

Apollinaire, Guillaume: Kaligramy (Calligrammes; BB, Valašské Meziříčí, Kružek knihomilů 1948, + Karel Baláš)