Charous Emil

Charous Emil* 3. 8. 1928 Horní Bečva (u Vsetína)
† 7. 1. 2017

literární historik-slovakista překladatel ze slovenštiny

Po maturitě (1947) na Vančurově gymnáziu v Praze studoval v letech 1947-52 bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1952). V letech 1961-68 byl externím vědeckým aspirantem Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd v Bratislavě, obor dějiny slovenské literatury; 1968 získal vědeckou hodnost CSc. V letech 1951-52 vyučoval na střední škole v Jestřebí u České Lípy, po absolvování vojenské služby pracoval 1954-68 jako redaktor v nakladatelství Naše vojsko v Praze, 1965-69 byl zprvu externím, později stálým redaktorem literárního měsíčníku Plamen. Od 1970 do důchodu 1991 byl ve svobodném povolání (překládání, lektorování, spolupráce s rozhlasem). Od počátku své činnosti spojuje slovakistické zaměření s ediční, publicistickou a překladatelskou praxí. Napsal řadu recenzí, článků i studií o slovenské literatuře a česko-slovenských literárních vztazích. Knižně vydal úhrnnou práci Druhý domov. Deset kapitol na téma Praha a slovenská literatura (1998). Jako překladatel tíhne k slovesně náročné umělecké próze moderních klasiků (Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský, František Švantner) i osobitých autorů současných (Vincent Šikula, Ján Johanides, Rudolf Sloboda). Těžiště své slovakistické práce vidí v komponování autorských i tematických výborů a v doslovech k překládaným titulům; týká se to převážné většiny jeho 75 knižně vydaných překladů.

Překlady ze slovenštiny

Baláž, Anton: Tábor padlých žen (Tábor padlých žien; R, Praha, Ivo Železný 1998)
Ballek, Ladislav: Lesní divadlo (Lesné divadlo; R, Praha, Naše vojsko 1990)
Cíger-Hronský, Jozef: Člověk milión (Jozef Mak; R, Praha, Odeon 1972)
Cíger-Hronský, Jozef: Chléb (Chlieb; R, Praha, Práce 1978)
Cíger-Hronský, Jozef: Sedm srdcí (Sedem sŕdc; PP, Praha, Mladá fronta 1975)
Čítanka slovenské literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1982, + další překladatelé)
Hečko, Blahoslav: Dobrodružství překladu (Dobrodružstvo prekladu; EE, Praha, Ivo Železný 2000)
Horváth, Ivan: Zločin neživých věcí (VP, Praha, Československý spisovatel 1985)
Chudoba, Andrej: Krasavice v drahocenném rámu (VP, Praha, Melantrich 1978)
Jaroš, Peter: Tisícitelá včela (Tisícročná včela; R, Praha, Československý spisovatel 1986)
Jesenský, Janko: Maškarní ples (VP, Praha, Albatros 1983)
Johanides, Ján: Nejsmutnější oravská balada (Najsmutnejšia oravská balada; R, Praha, Československý spisovatel 1989)
Johanides, Ján: Sloni v Mauthausenu (Slony v Mauthausene; N, Praha, Mladá frotna 1990)
Krůpěje noci. Výbor světových balad (VB, Praha, Albatros 1982, + další překladatelé)
Kukučín, Martin: Pražské siluety (VP, Praha, Odeon 1988)
Mitrovský, Milan: Jislry z pološera (VP, VE, Praha, Odeon 1988)
Pět slovenských novel (VN, Praha, Odeon 1989, + další překladatelé)
Sloboda, Rudolf: Rozum (Rozum; R, Praha, Mladá fronta 1989)
Šikula, Vincent: Duo pro flétnu a lesní roh (VN, Praha, Odeon 1986)
Šikula, Vincent: Mistři (Majstri; R, Praha Mladá fronta 1978)
Šikula, Vincent: Muškát (Muškát; R, Praha Mladá fronta 1979)
Šikula, Vincent: Pastuší tobolka (VP, Praha, Mladá fronta 1987)
Šikula, Vincent: ...před odletem stěhovavých ptátů (VP, Praha, Československý spisovatel 1970)
Šikula, Vincent: Vilma (Vilma; R, Praha Mladá fronta 1981)
Šikula, Vincent: Voják (Vojak; N, Praha, Mladá fronta 1984)
Šikula, Vincent: Žluva (Vlha; R, Praha, Českosovenský spisovatel 1978)
Švantner, František: Nevěsta hor (Nevesta hôľ; R, Praha, Vyšehrad 1979)
Urban, Milo: Výkřiky bez ozvěny (VP, Praha, Melantrich 1973)
Urban, Milo: Živý bič (Živý bič; R, Praha, Československý spisovatel 1965; Praha, Československý spisovatel 1986)
V proudech času (VP, Praha, Odeon 1984, + další překladatelé)

poslední aktualizace: 10. 2. 2017