Žváček Dušan

Žváček Dušan* 23. 6. 1934 Olomouc

vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny a slovenštiny

Po maturitě (1952) na gymnáziu v Přerově vystudoval (1952-57) obor ruština - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; roku 1969 získal titul PhDr. a 1982 vědeckou hodnost CSc. Vyučoval na Střední průmyslové škole strojnické v Čáslavi (1957-61) a na pedagogickém institutu ve Zlíně (1961-65). Od roku 1965 do odchodu do důchodu 2001 pedagogicky působil na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zpočátku jako odborný asistent, 1992 se stal docentem. Ve své vědecké práci se zabývá stylistikou ruského jazyka, věnuje se rovněž teorii překladu. Překládá z ruštiny a slovenštiny, zaměřuje se na odbornou literaturu o překladu a tlumočení, výběrově podle potřeby překládá ze slovenské a ruské poezie.

Překlady z ruštiny

Ševeljovová, Jekatěrina: Stalingrad (Stalingrad; B, Nová Svoboda, 5. 2. 1983)

Překlady ze slovenštiny

Kantorová, Jana: Prosba / Pravděpodobnost / Odpověď / Koncert / Vycházení ze dveří (VB, Literární měsíčník, 1/1978)