Žukovská Anděla

Žukovská Anděla(???)

překladatelka ze slovinštiny

(???)

Překlady ze slovinštiny

Bratko, Ivan: Teleskop (Teleskop; R, Praha, Naše vojsko 1957)
Kosmač, Ciril: Člověk na zemi (P [z knihy Sreča in kruh]; Světová literatura, 5/1975)
Lokar, Danilo: Soudný den na vsi (N [ze sbírky Sodni dan na vasi]; Světová literatura, 6/1972)
Svítání za tmavých nocí (jugoslávské válečné povídky, France Bevk: Skok do tmy; Miško Kranjec: Stará jabloň, Praha, Naše vojsko 1964)
Zupan, Vitomil: Andante patetico - Bohové jsou unavení - 30. července 1962 (NN [z knihy Sončne lise]; Světová literatura, 1/1977)