Zoubková Jana

Zoubková Jana* 1. 8. 1951 Brno

překladatelka z němčiny

Po maturitě (1969) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hradci Králové studovala 1969–1971 propagační výtvarnictví na Střední odborné škole výtvarné v Praze, 1971–1976 studovala germanistiku a výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1992 získala titul Mgr. V letech 1977–1983 působila jako metodička pro literární a výtvarnou tvorbu ve Středočeském kulturním středisku, 1983 byla dva semestry asistentkou na Českém vysokém učení technickém, 1985–1990 pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Avicenum a Panorama, 1990–1992 byla zaměstnána jako vedoucí referentka v Kanceláři prezidenta ČSFR, 1992–1997 jako redaktorka v nakladatelství Ivo Železný. Od 1997 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z němčiny, převážně uměleckou prózu současných autorů, z odborné literatury pak díla společenskovědní orientovaná na historii, výtvarné umění a psychologii.

Ocenění
2001 – Tvůrčí odměna Obce překladatelů za překlad románu Thomase Brussiga Hrdinové jako my
2004 – Prémie Uřadu spolkového kancléře Rakouské republiky
2005 – Tvůrčí odměna Obce překladatelů za překlad románu Libuše Moníkové Fasáda, M.N.O.P.Q.
2010 – Kniha roku 2009 Nakladatelství Academia za překlad publikace Konrada Paula Liessmanna Teorie Nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění

Překlady z němčiny

Weiskopf, Franz Carl: Anekdoty (Anekdoty; in: Slova proti smrti, Praha, Odeon 1980)
Becher, Johannes R.: Proměněné náměstí (Der verwandelte Platz; in: Slova proti smrti, Praha, Odeon 1980)
Glauser, Friedrich: Kde vládne Matto (Matto regiert; in: 3x strážmistr Studer, Praha, Odeon 1992)
Daimler, Renate: Utajená touha (Verschwiegene Lust; Praha, Motto 1993)
Finkelgruen, Peter: Německý dům aneb Příběh nepotrestané vraždy (Haus Deutschland oder Die Geschichte eines ungesühnten Mordes; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995)
Kubelka, Susanna: Madame dnes přijde později (Madame kommt heute später; Praha, Knižní klub - Ikar 1995)
Pfaue, Justus: Baletka Anna (Anna Ballerina; Praha, Nakladatelství Ivo Železný 1995)
Roth, Susanna: Božena Němcová. Touha po jiném životě (Božena Němcová. Sehnsucht nach einem anderen Leben; Bratislava, Aspekt 1/95)
Werfel, Franz: Hrozná legenda o přetržené oprátce (Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick; Praha, Volvox Globator 1996)
Z židovského ghetta. Pověsti, legendy, vyprávění (Aus dem böhmischen Ghetto. Sagen, Legenden und Erzählungen; Praha, Volvox Globator 1996)
Ransmayr, Christoph: Morbus Kitahara (Morbus Kitahara; Praha, Volvox Globator 1997)
Jeier, Thomas: Příběh z internetu (Hilferuf aus dem Internet; Praha, Amulet 1999)
Kleinz, Norbert: Přírodní zahrada (Der naturnahe Garten; Knižní klub - Balios, Praha 1999)
Konsalik, Heinz G.: Extáze (Ecstasy Affäre; Praha, Knižní klub 1999)
Kubelka, Susanna: Ofélie se učí plavat (Ophelia lernt schwimmen; Praha, Motto 1993; Praha, Motto 1999)
Mareš, Michal: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince (z nepublikovaného strojopisu; Prostor, Praha 1999)
Biller, Maxim: Až budu bohatý a mrtvý (Wenn ich einmal reich und tot bin; Praha, Hynek 2000)
Brussig, Thomas: Hrdinové jako my (Helden wie wir; Praha, Labyrint 2000)
Faschinger, Lilian: Hříšná Magdalena (Magdalena Sünderin; Praha, Marie Chřibková 2000)
Jöckle, Clemens: Memento mori. Historie pohřbívání a uctívání mrtvých (Memento mori. Friedhöfe Europas; Praha, Knižní klub - Balios 2000)
Wichterich, Christa: Globalizovaná žena (Die globalisierte Frau; ProFem, Praha 2000)
Brussig Thomas: Na kratším konci ulice (Am kürzeren Ende der Sonnenallee; Euromedia Group k. s., Odeon, Praha 2001)
Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou (Das Traumcafé einer Pragerin; (ze strojopisu), Labyrint, Praha 2001)
Dürrenmatt, Friedrich: Údolí vzhůrunohama (Durcheinandertal; Euromedia/Odeon, Praha 2002)
Dürrenmatt Friedrich: Švýcarsko jako vězení. Projev na počest Václava Havla (Die Schweiz – ein Gefängnis. Rede auf Václav Havel; SALON 257, 21. 2. 2002)
Haffner, Sebastian: Příběh jednoho Němce. Vzpomínky na léta 1914–1933 (Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933; Prostor, Praha 2002)
Reinerová Lenka: Všechny barvy slunce a noci (Alle Farben der Sonne und der Nacht (ze strojopisu); Labyrint, Praha 2002)
Stamm, Hugo: Pozor esoterika (Achtung Esoterik; Academia, Praha 2002)
Treiber, Jutta: Pokoj s vyhlídkou (Herz- und Beinbruch; Amulet, Praha 2002)
Kaminer, Wladimir: Vši svobody (Militärmusik; Euromedia/Ikar, Praha 2003)
Kubin Alfred: Aus meiner Werkstatt; Aus meinem Leben (Ed. Ulrich Riemerschmidt, in: Antologie textů Alfreda Kubina, in: Alfred Kubin. Rytmus a konstrukce (Rhytmus und Konstruktion; Arbor Vitae, Praha 2003))
Riedel, Susanne: Pomíjivost světla (Die Endlichkeit des Lichts; Eroika, Praha 2003)
Schulze, Ingo: Obyčejný storky. Román z východoněmecké provincie (Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz; Maťa, Praha 2003)
Kaminer, Wladimir: Cesta do Trulaly aneb Toulky vlastní hlavou (Die Reise nach Trulala; Euromedia/Ikar, Praha 2004)
Kehlmann, Daniel: Mahlerův čas (Mahlers Zeit; Argo, Praha 2004)
Kirchhoff, Bodo: Krvák (Schundroman; Mladá fronta, Praha 2004)
Koch, Hans-Gerd (ed.): Setkání s Franzem Kafkou. Vzpomínky současníků („Als Kafka mir entgegen kam…“ Erinnerungen an Franz Kafka; Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2004)
Lovec, Solo: Vrhač nožů (Messerwerfer (z rukopisu ); Labyrint, Praha 2004)
Moníková, Libuše: Fasáda. M. N. O. P. Q. (Die Fassade. M. N. O. P. Q.; Argo, Praha 2004)
Zeh, Juli: Orli a andělé (Adler und Engel; Euromedia/Odeon, Praha 2004)
Rudiš, Jaroslav; Dimter, Tomáš (eds.): Německá čítanka. Gutenbergova čítanka současné německé prózy (Praha, Labyrint revue / Gutenberg 2005; ukázky z: Brussig, Thomas: Wie es leuchtet; Schulze, Ingo: 33 Augenblicke des Glücks; Zeh, Juli: Spieltrieb; Zaimoglu, Feridun: Zwölf Gramm Glück) - přel. Jana Zoubková
Moser, Milena: Zlomená srdce aneb Moje první až jedenáctá vražda (Gebrochene Herzen oder Mein erster bis elfter Mord. Das Schlampenbuch; Albatros, Praha 2005)
Moos, Lisa: Poprvé a pak pořád znovu (Das erste Mal und immer wieder. Autobiographische Schilderung einer Prostituierten; Rybka Publishers, Praha 2005)
Zeh, Juli: Hráčský instinkt (Spieltrieb Euromedia/Odeon, Praha 2006)
Dürrenmatt, Friedrich: Penzista. Fragment detektivního románu (Der Pensionierte. Fragment eines Kriminalromans; Euromedia/Odeon, Praha 2007)
Küppers, Topsy: Wolf Messing. Stalinův jasnovidec (Wolf Messing. Hellseher und Magier; Eminent, Praha 2007)
Osteroth, Reinhard: Ferdinand Porsche. Průkopník a jeho svět (Ferdinand Porsche. Der Pionier und seine Welt; Academia, Praha 2007)
Trbuhović-Gjurić, Desanka: Ve stínu Alberta Einsteina. Tragický život Milevy Einsteinové-Marićové (Im Schatten Albert Einsteins. Das tragische Leben der Mileva Einstein-Marić; Academia, Praha 2007)
Brussig, Thomas: Oslnění (Wie es leuchtet; Dokořán, Praha 2008)
Dahrendorf, Ralf: Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v čase zkoušek (Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung; H&H, Jinočany 2008)
Koeppen, Wolfgang: Skleník (Das Treibhaus; in: Tři romány. Academia, Praha 2008)
Liessmann, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění (Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft; Academia, Praha 2009; 2. vydání 2010; 3. vydání 2011)
Maletzke, Elsemarie: Jane Austenová. Životopis (Jane Austen. Eine Biographie; Nakladatelství H&H, Jinočany 2009)
Moníková, Libuše: Zjasněná noc (Verklärte Nacht; Argo, Praha 2009)
Regener, Sven: Ještě jedno, pane Lehmanne (Herr Lehmann; Doplněk, Brno 2009)
Stellmacher, Hildegart; Trautmann, Renate: Mír dalekému i blízkému. Vzpomínky na Irmu a Jiřího Lauscherovy (Friede dem Fernen und Friede dem Nahen. Erinnerungen an Irma und Jiří Lauscher; (z rukopisu), Berlin, Metropol 2009 (dvoujazyčná edice))
Stojka, Ceija: Žijeme ve skrytu. Vyprávění rakouské Romky (Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin; Argo, Praha 2009)
Zeh, Juli: Temná energie (Schilf; Euromedia/Odeon, Praha 2009)
Aust, Stefan: BAADER-MEINHOF-KOMPLEX (Der Baader-Meinhof-Komplex; Euromedia/Knižní klub, Praha 2010)
Biller, Maxim: Obyčejné lásky (Liebe heute; Labyrint, Praha 2010)
Brežná, Irena: Nejlepší ze všech světů (Die beste aller Welten; Ladislav Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl 2010)
Urzidil, Johannes: To byl Kafka (Da geht Kafka; Dokořán / Máj, Praha 2010)
Biller, Maxim: Země otců a zrádců (Land der Väter und Verräter; Labyrint, Praha 2011)
Hilsenrath, Edgar: Fuck America. Vyznání Jakoba Bronského (Fuck America. Bronskys Geständnis; Plus, Praha 2011)
Fallada, Hans : Každý umírá sám (Jeder stirbt für sich allein; Euromedia/Ikar, Praha 2012)
Liessmann, Konrad Paul: Univerzum věcí. K estetice každodennosti (Univerzum der Dinge. Zur Ästhetik des Alltäglichen; Academia, Praha 2012)
Urban, Simon: Plán N (Plan D; Euromedia/Odeon, Praha 2012)
Berg, Ellen: Jak ty mně, tak já tobě (Du mich auch; Euromedia/Ikar, Praha 2013)
von Borries, Friedrich: Projekt 1 WTC (1WTC; Paseka, Praha a Litomyšl 2013)
Schnitzler, Arthur: Loutky. Tři jednoaktovky: Loutkář, Udatný Kasián, U velkého Kašpara (Marionetten. Drei Einakter: Der Puppenspieler, Der tapfere Cassian, Zum großen Wurstel; in: Arthur Schnitzler: hry I, Institut umění – Divadelní ústav, Praha 2013)
Kafka, Franz: Zámek (Das Schloß; Euromedia/Odeon, Praha 2014)

poslední aktualizace: 5.7.2014