Zelinková Marcela

Zelinková Marcela* 23. 4. 1970 Sokolov

překladatelka z angličtiny

Rozená Foltová. Maturovala 1988 na Střední ekonomické škole v Karlových Varech, 1989-95 studovala obor angličtina - čeština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; roku 1996 získala titul Mgr. Věnuje se překladatelské činnosti ve svobodném povolání. V překladech z angličtiny se zaměřuje hlavně na duchovní literaturu.

Překlady z angličtiny

Mello, Anthony de: Modlitba Žáby I. (The Prayer of the Frog; Brno, Cesta 1995)
Mello, Anthony de: Cesta k lásce (The way to Love; Brno, Cesta 1996)
Mello, Anthony de: K pramenům (Wellsprings; Brno, Cesta 1996)
Mello, Anthony de: Ptačí zpěv (The song of the Bird; Brno, Cesta 1997)
Mello, Anthony de: Spojení s Bohem (Contact with God; Brno, Cesta 1999)