Závodský Artur

Závodský Artur* 19. 12. 1912 Martinov (u Ostravy, dnes Ostrava)
† 2. 5. 1982 Brno

literární a divadelní vědec, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1931) na reálném gymnáziu v Hlučíně studoval 1931-36 češtinu, filozofii a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1938 získal titul PhDr. na Masarykově univerzitě v Brně. Učil na gymnáziích v Brně (1936-39) a v Hranicích (1939-50), kde se významně podílel na organizování kulturního života. 1944-45 byl vězněn v Přerově, Brně (Kounicovy koleje) a v koncentračních táborech. 1950-52 přednášel na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od 1950 působil v oboru dějin české literatury na Filozofické fakultě brněnské univerzity, zpočátku jako asistent a odborný asistent, 1953 se stal docentem a 1960 byl jmenován profesorem; 1956 získal titul CSc., a 1963 titul DrSc. Téhož roku dosáhl zřízení katedry slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do reorganizace 1973, potom řídil oddělení divadelní a filmové vědy katedry věd o umění (do 1978). Z oblasti literární historie stála v centru jeho pozornosti osobnost P. Bezruče (Studie o Petru Bezručovi, 1947, V blízkosti básníka, 1977) a spisovatelé Ostravska (K. Handzel, V. Martínek, V. Závada) a Moravy (J. Mahen, A. a V. Mrštíkové, G. Preissová, J. Uher), věnoval se však i dalším literárním osobnostem 19. (F. L. Čelakovský, K. J. Erben, J. Neruda, P. J. Šafařík, J. K. Tyl) a 20. století (Z. Nejedlý, S. K. Neumann, V. Vančura, J. Wolker). Jako literární teoretik se zaměřil na literární druhy, literárněvědnou terminologii, význam regionalismu a úlohu kulturního dědictví v literárním procesu. Od 60. let se ústředním tématem jeho bádání stalo divadlo v celé šíři - dramaturgie, režie, scénografie, herectví, dějiny českého divadla i kritické hodnocení soudobých inscenací. Překládal zejména odbornou literaturu z ruštiny.

Překlady z francouzštiny

Makhali-Phal: Zpěv míru (B, Moravská Ostrava, Klub revoluční kultury 1945)

Překlady z ruštiny

Timofejev, Leonid Ivanovič - Vengrov, N. [vl.jm. Moisej Pavlovič]: Stručný slovník literárněvědných termínů (Kratkij slovar' literaturnovedčeskich terminov; skripta, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1957, doplněno o český materiál, + Radislav Hošek)
Volkenštejn, Vladimir Michajloviè: Otázky teorie dramatu (Dramaturgija; skripta, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963, s Miroslavem Mikuláškem)