Zapletalová Vendulka

Zapletalová Vendulka* 24. 1. 1917 Praha

překladatelka z polštiny

Po maturitě (1936) na Reálném gymnáziu na Smíchově v Praze studovala v letech 1936-39 a 1945-47 obor čeština - francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1947 získala titul PhDr. v oboru srovnávací literatury slovanské a románské. V letech 1947-48 byla na stipendiu na Jagellonské univerzitě v Krakově (obor srovnávací literatury). V letech 1949-72 pracovala jako redaktorka krásné literatury v nakladatelstvích Svoboda, Státním nakladatelství krásné literatury a umění (Odeon), Academia a Olympia. Současně překládala z polštiny, zaměřovala se na prózu klasickou i moderní.

Překlady z polštiny

Andrzejewski, Jerzy: Onť se béře po horách (Idzie skacząc po górach; experimentální próza, Praha, Mladá fronta 1968; jako Pařížské domino Brno, Books 1998)
Breza, Tadeusz: Úřad (Urząd; R, Praha, SNKLU 1964)
Dygat, Stanisław: Disneyland (Disneyland; R, Praha, Odeon 1967)
Hartwig /Hartwigová/, Julia: Apollinaire (Apollinaire; LF, Praha, Odeon 1966)
Marjańska, Ludmiła: Návrat k lásce (Powrócić do miłości; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Sienkiewicz, Henryk: Ohněm a mečem (Ogniem i mieczem; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1986)
Sienkiewicz, Henryk: Potopa (Potop; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Svoboda 1977; Praha, Vyšehrad 1988)
Wachowicz /Wachowiczová/, Barbara: Marie jeho života (Marie jego życia; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Katka Karyatida (Kaśka Karyatida; R, Praha, SNKLHU 1961; jako Katka Praha, Lidové nakladatelství 1970)
Żuławski, Mirosław: Historky mé moudré ženy (Opowieci mojej żony; PP, Praha, Odeon 1973)