Zapletal Miloš

Zapletal Miloš* 13. 1. 1930 Prostějov

spisovatel, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1949) na obchodní akademii v Pardubicích studoval 1949-54 tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 1954-57 působil jako asistent katedry tělesné výchovy na Akademii múzických umění v Praze a současně soukromě studoval orientalistiku a bengálštinu. Od 1957 je ve svobodném povolání, od 1960 žije v Liberci. Jeho pedagogická i literární činnost je trvale ovlivněna ideály skautingu. 1968 pomáhal obnovit celostátní skautskou organizaci a v Liberci založil a patnáct let vedl skautský oddíl (později pod hlavičkou Svazu českých turistů). 1969-70 byl zástupcem šéfredaktora časopisu Junák, 1990 se podílel na koncepci časopisů Skaut-Junák a Skauting, redigoval časopisy Skauting a od 1997 Roverský kmen. Povídkami, články s pedagogickou tematikou a náměty ke hrám přispíval od 60. let do časopisů, v nichž působil, a do periodik Komenský, Vedoucí pionýrů, Turista, ABC, Sedmička, Stezka, Ohníček, Větrník. Od 1991 rediguje v nakladatelství Skauting v Liberci pedagogickou knihovničku Skautské prameny. Autor umělecko-naučných próz (Tisíc malých dobrodružství, 1961, Pět olympijských kruhů, 1964, Výpravy za dobrodružstvím, 1986), knížek vyprávění pro děti a mládež (Světlušky, 1964, Lovec hvězd, 1970, Sedmička, 1976, Stezka odvahy, 1982, Ostrov přátelství, 1983, Soví jeskyně, 1989) a řady pedagogických příruček a prací o hrách (čtyřdílná Velká encyklopedie her - Hry v přírodě, 1985, Hry v klubovně, 1986, Hry na hřišti a v tělocvičně, 1987, Hry ve městě a na vsi, 1988). Překládá beletrii z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Lippincott, Joseph W(harton): Syn divočiny (Wilderness Champion: The Story of a Great Hound; R, Praha, Mladá fronta 1973)
Seton, Ernest Thompson: Blesk. Povídky z divočiny (VP, Praha, Leprez 1998)
Seton, Ernest Thompson: Děti divočiny (VP, Praha, Leprez 1999)
Seton, Ernest Thompson: Kniha lesní moudrosti (The Book of Woodcraft and Indian Lore / The Birch Bark Roll of Woodcraft; LF [2 knihy], Praha, Olympia 1970; Praha, Olympia 1991)
Seton, Ernest Thompson: Král vlků (VP, Praha, Olympia 1974)
Seton, Ernest Thompson: Pírko, příběh šedého veverčáka (Bannertail, the Story of a Gray Squirrel; R, in: Z lesního království, Praha, Olympia 1969)
Seton, Ernest Thompson: Povídky od táborového ohně (VP, Praha, Olympia 1972)
Seton, Ernest Thompson: Stopy v divočině (VP, Praha, Olympia 1968; Praha, Olympia 1991)
Seton, Ernest Thompson: Z lesního království (VP, Praha, Olympia 1969)
Thákur, Rabíndranáth.: Problémy výchovy (VE, in: Spisy 3. Povídky, essaye, projevy, Praha, Odeon 1960)
Thákur, Rabíndranáth: Věnec povídek (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962, + další překladatelé)